четвъртък, 3 юни 2021 г.

Клуб „Родолюбие“ и електронни книжки в WriteReader

 

                       
                                                    

Новият ни проект, който се развива в две направления:
* История и литература: Моята любима българска историческа личност
* География: Моето любимо българско растение и Моето любимо българско животно (птица)

Учениците трябва да изготвят книжка за историческа личност или писател, следвайки следния план:

1. В какви
исторически условия живее избраната личност?
2.    Лична информация – къде е родена (историческата личност), кога, в какво семейство, в
каква среда расте, какво образование получава и къде; на какви влияние е
подложена; какво лични качества притежава?
3.    Каква политическа,
научна, културна, стопанска  дейност развива?
4.    Какви са
резултатите от дейността на личността във времето, когато действа активно?
Каква оценка получава за дейността си от своите съвременници?
5.    Каква е
съвременната оценка за личността?


Учениците трябва да изготвят книжка за  растение и книжка за животно (птица), следвайки следния план:

1. В кои части на България се среща?
2. Какъв е външният му вид?
3. С какво и как се храни?
4. Как се размножава?
5. Любопитни факти.

Тук може да се видят прекрасните книжки, които сътвориха децата. Някои толкова харесаха конкстуктора, че създадоха книжки на различни теми. Което е чудесно!