петък, 1 юни 2012 г.

Електронни книжки „Ние и светът“


Празник 

Паркът е свеж и зелен,
пълен с деца като мен,
пълен с червени балони,
с люлки и цъфнали клони.

Люлки, сестри с ветровете,
люлки, и мен понесете,
да литна високо в простора
над къщи, дървета и хора.

Да пипна с ръчичка небето,
за празника – Деня на детето - 
на всички деца по земята 
сърдечни привети да пратя!

Леда Милева