петък, 31 януари 2020 г.

Да подредим пъзели по литература


Иван Вазов
Любен  Каравелов


Петко Р. Славейков
Пейо Яворов


Да подредим исторически пъзели


Цар Симеон I Велики


Цар Иван Асен II

Заветът на хан Кубрат
Балдуинова кулаДа подредим географски пъзели


Връх Мусала

Седемте рилски езера


Водопад Райското пръскало


Нос Калиакрачетвъртък, 21 ноември 2019 г.

Загадките на Йоги Nº23


Загадките на Йоги е поредица, създадена през 2010 година. Насочена е изцяло към разширяване познанията на децата в областта на културата, историята, географията, изкуствата.


За да видите новата загадка,
кликнете върху фотографията на Йоги :)

понеделник, 16 септември 2019 г.

Ролевата игра

Този материал  е  писан през далечната 2005 година. Актуален е и днес в по-голямата си част.


                                                                                                             “Човекът е мислеща тръстика”
Блез Паскал


      В българското училище гражданското образование е насочено към формиране на знания и умения на учениците за активно взаимодействие със социалната среда, познаване, прилагане и уважение на гражданските права и отговорности, участие в демократичните процеси, изграждане на политическа и гражданска култура. Гражданското образование на гимназистите е сложен и нелек процес, който изисква активното им включване в структурата на обществените отношения. За осъществяване най-пълно целите на гражданското образование и постигането на ДОИ е особено важно да се ползват интерактивни техники на обучение.
В различни сфери на човешката дейност - икономиката, военното дело, света на финансите, науката и пр., при разрешаване на сложни ситуации и при необходимост от вземане на решения, се прилагат разнообразни типове имитиращи игри.       Играта е тясно свързана с изследователския инстинкт и задоволяване на дълбоко вкорененото от природата любопитство у всеки човек. Както при висшите представители на животинския свят, така и при хората, тя е факторът за откривателство и овладяване на знания. Играта е носител на история, култура, религия, многовековен опит. Йохан Хуицинга (6) автор на задълбочено изследване за игрите, нарича  човека “ homo ludens”, т.е. играещ човек, защото тя е залегнала дълбоко у всеки от нас. Играта е обект на проучване от страна на редица социолози, философи и културолози.

Все по-често към игрите и симулациите като метод на обучение се обръщат и педагозите. Дж.Л.Тейлър (цит по 4) счита, че според равнището на абстрактност те могат да се разделят на четири вида: проучване на казуси, изпълнение на роли, игри-симулации и машинни симулации. За настоящата разработка интерес представлява втората група – изпълнението на роли, което още  наричаме ролева игра. Здр. Костова(4) изтъква, че основната дейност при нея е изпълнението и импровизирането на роли. Р.Владева (1) подчертава влиянието на играта върху активността на учениците и включването им в естествени ситуации чрез прякото им участие в тях. Е. Янакиева (7) обръща внимание на мотивиращата роля на този метод на обучение, като изтъква подражателния характер на игрите. Д Кънчев (5) акцентира върху общуването между групи с различни интереси и социалните взаимодействия в игровата ситуация.

сряда, 1 май 2019 г.

Природни области в България - I част
Програмата  PictaMap не е създадена за целите на образованието, но има интересни елементи в нея, които са удачни да се ползват и в училище. 
Обръщам внимание на факта, че фотосите се отнасят за съответните природни области, които програмата не открива. Работи се само със селища (в безплатния вариант), затова са поставени имената на градовете.

Тест „Природни области“

Test creado con GoConqr por Iliana Ilieva-Dabova


И ....
Един Quizizz тест

За да отговорите на всеки въпрос разполагате с 60 секунди.
петък, 30 ноември 2018 г.

Загадката на Йоги – Nº 22


Новата загадка на Йоги
Правилните отговори ще донесат на три деца чудесни  
книжки на български език.
Крайният срок за предаване на отговорите е 22/23 декември.
Успех!


петък, 24 август 2018 г.

Проектна дейност в българско училище в чужбина „Манастирите в България – Троянски манастир“


                Броят на българските неделни училища по света расте непрекъснато.*Някои от тях развиват своята дейност изцяло според указанията и изискванията на Министерството  на образованието и науката, други са избрали да работят по свои собствени програми и правила. Без значение какъв път на развитие е предпочетен, важното е, че в тези обучителни центрове се работи активно за овладяване на българския език, традиции и култура; получават се знания по отечествена история и по родна география; съхранява се българският дух.


         Училищните проекти са сред любимите дейности на  учениците от българските неделни училища. Те са и начин  да се активизират децата за учебна работа, да задълбочат знанията си по български език, литература, история, география, родна култура. Проектната дейност помага да развият умения, които ще бъдат нужни на учениците през целия им живот.

Проектна дейност в българско училище в чужбина „Манастирите в България – Троянски манастир“ from Iliana Ilieva-Dabova on Vimeo.


*Статията е публкувана в том 9, брой 2 на списание „Образование и технологии“ (Education and technologies)  статия 59 - http://www.edutechjournal.org/?page_id=1048


          Неделните училища разполагат с крайно ограничено учебни време. Обиконовено то е концентрирано в няколко часа за цяла една седмица. Много трудно се намира възможност за проектна работа в часовете. Още по–сложно е обаче, да се работи по проект в извънучилищно време и да се осъществи като извънучилищна дейност. Трудно е, но при желание от страна на ученици, родители и учител, може да се осъществи и да се създаде красив, полезен и атрактивен продукт, с който децата заслужено да се гордеят. 

събота, 21 юли 2018 г.

Педагогическа практика „Манастирите в България – Бачковски манастир“ *

             

* Разработката е носител на Първа награда от  XXVI  национален конкурс „110 години независима България“ 2018 г. първо място – училища в чужбина за добри практики в раздел  “Мисия Учител“. 


вторник, 1 май 2018 г.

Игра „Бележити българи“
Една интересна и полезна игра, с помощта на която децата ще усвоят много по-лесно инфoрмацията за българските владетели, духовници и революционери.
Много забавен и важен момент е изготвянето на дидактичните материали. Всеки ученик изработва сам своите помагала.

Играта се подготвя  в три етапа: изработване на lapbook; направа на кодов кръг и попълване на информационни картички.
 Играе се от две или от повече деца едновременно.

Необходими материали:
  • информационна папка (lapbook) – изготвя се от картонена папка и лист и половина формат  А4 цветен картон  (за трите джобчета);
  • кодов кръг – идеята и образеца са от Крокотак;
  • информационни картички – всички картички могат да се открият и свалят от  сайта Българско училище в чужбина.
Изработване на lapbookЗа да е ясно, че това не е обикновен лапбук, а е част от играта, 

понеделник, 2 април 2018 г.

Проектна дейност в българско училище в чужбина „Манастирите в България – Рилски манастир“


Училищните проекти са сред любимите дейности на  учениците от българските неделни училища. Те са и начин  да се се активизират децата за учебна работа, да задълбочат знанията си по български език, литература, история, география и култура,  и едновременно с това да развият умения, които ще им бъдат нужни през целия живот. В крайно ограниченото учебно време, с което разполагат неделните училища в чужбина – няколко часа седмично, трудно се намира възможност за проектна работа. При желание от страна на учител и ученици, обаче, се намират възможности за реализирането ѝ.

                    

Проектна дейност „Рилски манастир“  е  осъществена в периода ...

петък, 30 март 2018 г.

Педагогическа практика „Да открием Чудомир - 2018“


Светът на Чудомир * – естествен, забавен и мъдър, е интересен, но за жалост, е и много непознат на учениците от неделните училища в чужбина.
           Характерните проблеми за неделните училища – крайно ограниченото време, в което работят, натоварените и недотам прецезирани учебни програми, общото отдръпване от литературата на тинейждерите (което се наблюдава не само сред нашите деца), правят  работата по един „страничен“ проект, истинско предизвикателство.
          Педагогическата практика  „Ученическо четене 2018: Да открием Чудомир“ е  реализирана в периода 18 февруари-25 март 2018година в Българско неделно училище „Свети Седмочисленици“  с ученици от ..... 
петък, 23 март 2018 г.

Българийо, родино мила
               Значимите  събития в нашата богата история са немалко, но едно от тях 
отбелязваме с най-голяма тържественост – Трети март - национален празник 
на република България.

             За нас, българите в чужбина, този ден е особено важен. Той е повод не 
само да се съберем на едно място,  но и да надникнем  дълбоко в душите 
си и да си отговорим на въпроси, които в забързаното ежедневие, отбягваме. 
Това е ден, в който си даваме сметка защо така силно ни тегли към българското 
и защо не сме се отказали от него.  Ден, в който нашите деца, родени  
извън пределите на родината, изричат с гордост и абсолютна  убеденост
  „Аз съм българче“ .
.......

петък, 19 януари 2018 г.

Огън гори на планина, виждам го, гледам го


Огън гори на планина, виждам го, гледам го.
Дай ми , мамо, верен другар да ида, да видя.

За да чуете песните, кликнете върху изображенията.Лиле, Лиле, вакло пиле...


Наклала е малка мома,
наклала е седенчица.

Доктор Соколов чукна на своята вратня. Една стара жена му отвори и той влезна, като попита бързешком:
— Клеопатра какво прави?
— Пита за тебе — отговори бабата усмихната....
 Всичко показваше, че тук е жилище на един разсеян ерген: неприбрано, тихо, волно. В ъгъла зееше полуотворена врачка на килерчето.
Там преди три години нощуваше покойният Левски. Докторът хвърли феса и сетрето си небрежно, приближи се до врачката, изпляска с ръце и извика:
— Клеопатро! Клеопатро! Никой не отговори.
— Клеопатро, излез, гълъбице!
Из килерчето се раздаде някакъв глас.
Докторът седна на един стол сред стаята и извика:
— Тук, Клеопатро!
Една мечка излезе.
По-право — едно мече — самка.
То приближи, като влечеше широките си лапи по пода и ръмжеше радостно. Па се повдигна и опря предните крака на коленете на доктора, като отваряше големи уста с бели остри зъби. То се галеше като кученце. Докторът го помилва по пуховата козина на главата, даде си ръката да я полиже. То я облиза цяла, па я лапна....
Той извади къшей месо и й го даде от ръка.
— Яж, моя гълъбице; „гладна мечка хоро не играе“, казват стари хора, а аз искам сега да ми поиграеш като принцеса.
Мечката разбра тия думи и изрева. Това значеше: готова съм. Докторът заблъска една тава и запя весело:
Димитре ле, русокосо момиче,
я кажи на майка си, Димитро,
да не ражда друго чедо като теб…
Клеопатра се изправи на два крака и заигра с въодушевление, като ревеше. Изведнъж тя се затече към прозореца и зарева яростно. Докторът, слисан, видя, че имаше хора на двора.
Из  „Под игото“

Иван Вазов


Картината на Мария Илиева много ми харесва и я използах и за тази песен.

сряда, 1 ноември 2017 г.

Старобългарска литератураМатериалът е изготвен върху урочната статия „Старобългарската литература“ от  „Христоматия по литература за 8. клас с таблици за обобщение и преговор“ на издателство „Просвета–София АД“ с автори Калина Михова и Марин Гинев.


Към тази много обширна  ( и любима за мен) тема може да се подходи по много различни начини. 
Избрах този, малко „телеграфен“ подход, защото  моите осмокласници са ученици в българско училище в чужбина. Средновековната литература (не само българската, а изобщо средновековната литература)  е много далечна за тях тема. Подобен материал в каталунското училище те ще учат чак в гимназията, когато са на 17-18 години.