петък, 24 август 2018 г.

Проектна дейност в българско училище в чужбина „Манастирите в България – Троянски манастир“


                Броят на българските неделни училища по света расте непрекъснато.*Някои от тях развиват своята дейност изцяло според указанията и изискванията на Министерството  на образованието и науката, други са избрали да работят по свои собствени програми и правила. Без значение какъв път на развитие е предпочетен, важното е, че в тези обучителни центрове се работи активно за овладяване на българския език, традиции и култура; получават се знания по отечествена история и по родна география; съхранява се българският дух.


         Училищните проекти са сред любимите дейности на  учениците от българските неделни училища. Те са и начин  да се активизират децата за учебна работа, да задълбочат знанията си по български език, литература, история, география, родна култура. Проектната дейност помага да развият умения, които ще бъдат нужни на учениците през целия им живот.

Проектна дейност в българско училище в чужбина „Манастирите в България – Троянски манастир“ from Iliana Ilieva-Dabova on Vimeo.


*Статията е публкувана в том 9, брой 2 на списание „Образование и технологии“ (Education and technologies)  статия 59 - http://www.edutechjournal.org/?page_id=1048


          Неделните училища разполагат с крайно ограничено учебни време. Обиконовено то е концентрирано в няколко часа за цяла една седмица. Много трудно се намира възможност за проектна работа в часовете. Още по–сложно е обаче, да се работи по проект в извънучилищно време и да се осъществи като извънучилищна дейност. Трудно е, но при желание от страна на ученици, родители и учител, може да се осъществи и да се създаде красив, полезен и атрактивен продукт, с който децата заслужено да се гордеят.