понеделник, 23 януари 2012 г.

Паисий Хилендарски


Материалът може да се вгради в урока „Народни будители“. Може да се използва и напълно самостоятелно. Представя известните моменти от живота и делото на Паисий Хилендарски.
На последния слайд е вграден звуков файл - откъс от разказа на Николай Райнов „Първата наша история“.


Паисий Хилендарски

More PowerPoint presentations from Iliana

Народни будители

В материалът е вградена презентация за Паисий Хилендарски – слайд 6.петък, 13 януари 2012 г.

Труд и начин на живот на българите

Урокът е разработен съобразно учебното съдържание по Човекът и обществото в 3. клас. Допълнителната информация  провокира интересa към изучаваната материя. 
Необичайната домашна работа цели да разчупи традиционните рамки на урока, да се „впрегнат“  в употреба познатите информационни технологии и да се стимулира въображението на децата. 


Моят първи речник. Човекът и обществото. История

Материалът представя електронен вариант на речник с включени понятия, които се изучават в 3. клас по Човекът и обществото, дял История.
Страниците се отварят след като се кликне върху буквата. Напълно възможно е хипервръзките в презентацията да се разпаднат и затова тя е оставена отворена (при необходимост да се подновят връзките).
Материалът може да се ползва и от тук.

петък, 6 януари 2012 г.

Възходът на българското царство 
Урокът е разработен в съответствие с  учебната програма по Човекът и обществото за 3. клас. Представен е стопанския, политически и културен възход на българското царство, както и ролята на Асеневата династия за успехите на държавата.
Предложените упражнения развиват уменията за повествование, обяснение, сравнение, описание. Специално внимание е обърнато на развитие на умението за ориентация в историческото време.
В презентацията е вграден учебен филм „Победата при Клокотница и последицаите от нея“, който  обогатява и разширява  представите на учениците за разглежданите исторически събития.
Материалът е разработен съобразно учебното съдъжание в учебника по Човекът и обществото за 3. клас на изд. „Булвест 2000“ с автори Румяна Кушева и Румен Пенин. Използван е и учебник по Човек и общество за 3. клас на изд. „Просвета“  с автори Сия Стоянова и Лилия Манева.164 години от рождението на Христо БотевИз „Есе за Ботев“, Илия Бешков

„Тоя луд син всели в нас божествената си лудост... Неговият дух се понесе с песен и тревога над страната ни и стана небе на България. Като дъждовния облак тоя син в най-чист порив напои разораната пръст с алената си кръв и върху нея ведно с вятъра прошумя неговия стих, затрептя като копие, забито в жива плът.

Той опозна своя народ чрез сърцето си, и него даде, за да го запази от безсърдечните. Той даде на земята си своето име, а нас назова “свои братя невръстни”- да помним и да знаем и като него да мрем за тая чудно хубава и вечна майка земя.

Ще догорят ли запалените от поета надежди и ще стигне ли огънят на пламналия дух, обхванал простите народни души? Та какво са робството или свободата пред тоя огън и тая  любов, които нямат начало, нито край. Без тях обаче смъртта и пустотата ще се вселят в сърцата ни,  ще ни сковат и изпепелят, а ние ще обеднеем, па макар и всред най-тлъсто благоденствие. Ботев прие онемялата и заглъхнала земя от дедите ни, насели я и ожени за вековете, изяви българския човек, даде му път за изминаване, определи съдбата му и мястото в света на историята, и с това го направи смислен за самия него и задължителен за другите народи.

Без Ботев няма България! “ На тая робска земя” той стана небе, което я огрява и оплодява – самата нея и “свободния дух” на тия, които я работят.  Той не пожела да направи повече, защото наистина няма по-велико от това да превърнеш въздишките му в стих, плача му в песен и страданието му в подвиг и саможертва!... И в най-облачните и бурни дни българската земя ще има своето слънце – Ботев!“

По–добре не може да бъде казано!
Това великолепно есе на Илия Бешков е писано през 1939 година в Париж. Думите му звучат сякаш са написани днес. Това отделя великите духове от нас, обикновените хора.
 
ПОКЛОН!