петък, 13 януари 2012 г.

Труд и начин на живот на българите

Урокът е разработен съобразно учебното съдържание по Човекът и обществото в 3. клас. Допълнителната информация  провокира интересa към изучаваната материя. 
Необичайната домашна работа цели да разчупи традиционните рамки на урока, да се „впрегнат“  в употреба познатите информационни технологии и да се стимулира въображението на децата. 


Няма коментари:

Публикуване на коментар