петък, 27 ноември 2015 г.

Скороговорки

 
 
Скороговорките са кратки, труднопроизносими изрази, които са съставени от думи с близък звуков състав, но с различно значение. Използват се успешно при игри и упражнения за усвояване на правоговора.
Материалът е представен в два варианта:
  •   формат PDF, което улеснява принтирането на текста и използването на ресурса в различни ситуации;
  •   формат PowerPoint - с подходящи илюстрации към всяка скороговорка, които помагат на децата не само да усвояват правилното произнасяне на звуковете, но и улесняват научаването на нови думи.четвъртък, 26 ноември 2015 г.

Коледни детски песнички: „Бужи, бужи, Коледо“ и „Стани ми, стани, нине“

Бужи, бужи, Коледо

Кликнете върху илюстрациите, за да видите клиповете на песните. 


 Стани ми, стани, нине


Загадката на Йоги: Nº17


Йоги задава поредната загадка на децата. 
Наградите отново са две чудесни книги на български език.

събота, 21 ноември 2015 г.

Квалификация на учителите в българските неделни училища – реалности и проблеми


С увеличаване броя на  българските неделни училища в чужбина (БНУЧ), расте и числото на учителите, ангажирани с преподаване в тях. Тези институции, толкова важни за съхраняването на българската идентичност у децата и младите хора, които живеят извън пределите на родината, са изправени пред редица трудности от най-разнообразно естество.
Сред най-важните проблеми, които стоят за срочно разрешаване е този, който касае квалификацията на учителите.
ЦЕЛ И ЗАДАЧИ
Настоящото изследване има за цел да проучи мнението на преподавателите в БНУЧ за степента на тяхната квалификация, нейната адекватност в реалната работна среда и необходимостта от нейното повишаване.
Задачи:
1.      Изследване  на равнището на квалификция на учителите в БНУЧ.
2.      Установяване на вида квалификация, от която се нуждаят българските учители.
3.      Извеждане на изводи и препоръки.
За осъществявне на изследването се използват методите на наблюдението и анкетната карта.
Работата на БНУЧ законово се основава на Постановление на Министерски съвет N°334 от 2011 година (2) и неговото изменение и допълнение от 2014 година (4).  В тези документи не се третира специално въпроса за квалификационната дейност на учителите.
НАБЛЮДЕНИЕ
Преките наблюдения върху дейността на българските неделни училища в чужбина, които извършваме в продължение на шест години, показват някои основни положения по отношение квалификацията на преподавателите.
Първият момент е свързан с назначаването на учителите в неделните школа. В райони с компактно бъларско население има и достатъчен брой дипломирани педагози, сред които ръководставата на българските организации могат да подберат най – удачните кандидатури за заемане на свободни места за специалисти по български език и литература, история, география, начална  и предучилищна педагогика. Но в зони с малък брой българи много трудно се намират квалифицирани преподаватели. Голяма част от българите, които имат учителска правоспособност не желаят да се ангажират с  дейност в БНУЧ. Причините за това са от най –разнообразно естество: вторник, 3 ноември 2015 г.

Lapbook Spring/ Лапбук Пролет
         Лапбукът предлага един поглед върху темата „Пролет“ и е част от проекта „Сезони“, комплект информационни папки  по роден край за 1. клас.
         На корицата  на папката е поставена 3D илюстрация на пролетен пейзаж с цъфнали дървета и агънце, което може да се движи напред - назад и нагоре-надолу: също като в панорамните книжки, така любими ми в детството. 
          На гръбчето на лапбука е разположен лабиринт. Децата трябва да намерят пътя, който свързва двете врабченца. Всяко дете може да работи с маркер, ако има необходимост. Фолиото, с което е покрит лабиринта позволява изтриване и повторно използване. 

За да разгледате лапбука, кликнете върху кадъра.


            Информационната папка започва с представяне на 

понеделник, 2 ноември 2015 г.

Lapbook Autumn/Лапбук Есен


          Лапбук Есен от серията „Сезони“ е първият ми опит за изработване на интерактивна информационна папка. Почти през цялото време си мислех, че такива трябва да са учебниците за най-малките ученици. Особено за тези, които не владеят добре български език.  Детето неусетно и с лекота ще усвоява всичко, което е предвидено по учебната програма (дори и повече), стига да не се чувства натоварено и пришпорвано. За учителите също ще е много по-удобно: всесто да събират материали - да търсят картинки, да режат, да лепят, да сглобяват, те ще може да отдадат спестеното време на други полезни занимания, свързани отново с училищната работа.

За да разгледате лапбука, кликнете върху кадъра.
              На предната корица е апликирано момиче, което олицетворява Есента – със златисти косици, с венец от есенни листа и плодове на главата. Косите са нарязани на кичурчета  и при желание може да се „накъдрят“ с ножица или друг подходящ инструмент. 
           На гръбчето на папката е поставен под фолио лабиринт, в който децата трябва да открият следите на всяко показано животно. След всеки ученик, отбелязаните с маркер следи се изтриват и следващото първолаче може да работи върху чист лист.
            В началото на папката са поставени фотоси на трите есенни месеца – септември, октомври и ноември. Това ще се повтаря във всеки следващ лапбук – първите снимки са на  месеците от съответния сезон. Есенни листа, гъби и жълъд въвеждат учениците в темата, посветена на красивия сезон.
               Приказката „Готови за зимата“ на Петър Бобев (колко много харесвам книгите му!) разказва за