вторник, 8 август 2017 г.

Варианти за използване на информационните и комуникационните технологии в обучението по история и цивилизация в българското неделно училище в чужбина Всяка* година се увеличава броят на българските училища в чужбина,  расте и броят на децата, които се обучават в тях....
Проблемите на обучението по история в българските училища в чужбина  не се отличават особено от тези на другите  предмети5, застъпени в учебната програма. И ако географията възторгва и удивлява младите души, то историята пали въображението и вдъхновява. Но  за да се случат тези прекрасни неща, е нужна много, много работа от страна на учителя.

* Материалът е отпечатен в сборник от научна конференция „Историческото образование и предзивикателствата през ХХI век“ (18-19 ноември 2016 г.)  на Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“