сряда, 29 януари 2014 г.

Загадките на Йоги 11Загадката може да се види като клипче тук или като презентация тук.

Йоги  очаква отговорите ви с нетърпение!
Игра „Кога и при управлението на кой владетел е станало това събитие“
Една инетересна игра, която активизира децата и помага за по-лесното усвояване на нелекия учебен материал по човекът и обществото в 3 и 4 клас. Може да се използва както при уроци за нови знания, така и при затвърдяването на изучения материал.
Удачно е да се приложи и при обучението на деца в 5 клас - по-лесно ще се припомнят изучените събития. 
Всяко картонче е снабдено с подходяща илюстрация, чрез която децата да запомнят по-лесно събитията, датите и владетелите.

събота, 25 януари 2014 г.

Балкански полуостров. Географско положение, граници и големина


Аудио урок на тема „Балкански полуостров – географско положение,  граници и големина“. 
Материалът може да се види и чуе  тук.
Един вариант за разчупване на учебния час и активиране на учениците. 
Интерес за учениците би представявала информацията на слайд  Nº4 – „Островите на Егейско море“. 
Работата с контурната карта, атласа и стенните карти в съчетание с аудио урока ще създаде по-ясна и трайна представа за географското положение, границите и големината на полуострова и ще допринесе за усвояване на географския учебен материал. 
Последната част от темата, която не е представена тук, може да се поднесе съобразно особеностие на учениците и предпочитанията на учителя. 
Урокът е създаден по учебника География и икономика за 8 клас на издателство „Булвест 2000“ с автори Румен Пенин и Валентина Стоянова и 
учебно помагало за 7 клас „Европа, Балкански полуостров, България“ на издателство „Ариадна“ с автор Светлин Кираджиев.
петък, 17 януари 2014 г.

Членуване на подлога


Материалът презентира членуването на подлога в изречението. Особено внимание е обърнато на членуването на съществителните имена от мъжки род.
За по-напредналите ученици е задачата на слайд 11.
сряда, 8 януари 2014 г.

Анализ на лирическа творба


Презентацията е предназначена за ученици от  11 клас и има за цел да подпомогне усвояването на едно важно комплексно умение – анализиране на лирическа творба.Тропи и стилистически фигури

Лирически видове

Презентацията представя основните лирически и лироепически видове. Насочена е към  учениците от 11 и 12 клас и цели изясняване на основни литературни понятия.