събота, 19 ноември 2011 г.

Капитан Георги Мамарчев

Материалът може да се ползва и като част от урока „Борбите на българите през първата половина на 19 век. Политическото раздвижване“, и  като част от помагалото „Велики българи“. Представя живота и делата на един смел и всеотдаен българин родолюбец.

Борбите на българите през първата половина на 19 век. Политическото раздвижванеТемата е посветена на борбите на българите през първата половина на 19 век - Велчовата завера, Браилските бунтове, въстанията в Северозападна България, Видинското въстание. 


петък, 18 ноември 2011 г.

Тайните на времето в историята

„Тайните на времето в историята“ е първия урок - упражнение в трети клас. Темата е особено важна, защото третира проблема за хронологията на събитията, материал достатъчно труден за възрастта на учениците.
Презентацията се опира на материала, представен в учебника по Човекът и обществото като са привнесени и някои нови елементи.
Интерес за децата представява играта на последния слайд „В кой век сте попаднали?“  


сряда, 16 ноември 2011 г.

Създаване на българската държава

Създаването на нашата държава е една от  онези исторически теми, които не оставят равнодушен нито един българин.
Този момент от родната история е много важен за обучението на третокласниците, особено за тези, които живеят в чужбина.
Материалът представя програмните знания за  създаването на българската държава и първите български владетели в съответствие с учебника за 3. клас по Човекът и обществото с автори Румяна Кушева и Румен Пенин на издателство „Булвест 2000“.
 Презентацията може да се види на адрес
 във формат  PowerPoint  Show
и на адрес
във формат  PowerPoint 97-2003 Show

вторник, 15 ноември 2011 г.

Славяните и древните българиПрезентацията е разработена съобразно учебното съдържание в учебник  „Човекът и обществото“ за 3. клас с автори Румяна Кушева и Румен Пенин на издателство „Булвест 2000“.

Материалът може да се свали и отпетък, 11 ноември 2011 г.

четвъртък, 10 ноември 2011 г.

Еленът и неговите рога

Презентацията представя вариант за работа върху тема от раздел „Формиране на комуникативно-речеви умения“.  Чрез предложената разработка на баснята  на Езоп „Еленът и неговие рога“ се  подпомагат  учениците в задачата да преразкажат подробно съдържането на повествователен художествен текст, опирайки се  на примерен план и система от въпроси.
Темата е разработена съгласно учебното съдържание на учебник Български език за трети клас на издателство „Просвета“ с автори Румяна Танкова, Катя Чернева, Ваня Иванова.
На последния слайд хиперлинк отвежда децата в сайт, където могат онлайн да оцветят елен и други животни.
Материалът може да се види тук.

Колко са магаретата

Материалът представя структурна единица „Преразказ на приказка“ от раздел „Формиране на комуникативно - речеви умения“ по български език в трети клас. Народната приказка „Колко са магаретата“ е интересна и се приема от децата с любопитство. 
Презентацията улеснява учениците в усвояването на едно от основните умения - писането на преразказ.
Темата е разработена съгласно учебното съдържание на учебник Български език за трети клас на издателство „Просвета“ с автори Румяна Танкова, Катя Чернева, Ваня Иванова.
Материалът може да се види тук.