събота, 22 юни 2013 г.

Коя е историческата личност?


Материалът може да се използва и като дидактична игра,  и/или  като средство за проверка и контрол на знанията на учениците. Кратките анонси насочват децата към  историческите личности, но не изчерпват техните достижения и приноса им в нашата и европейската  история. Целта е учениците да допълнят информацията, с която разполагат за съответния клас, да се провокира въображението и да се пробуди интереса на децата към миналото на родината.Целият материал може да се ползва  от тук или от тук.
Материалът може да се ползва и като флашкарти.

por ilievadabova

Няма коментари:

Публикуване на коментар