четвъртък, 21 ноември 2019 г.

Загадките на Йоги Nº23


Загадките на Йоги е поредица, създадена през 2010 година. Насочена е изцяло към разширяване познанията на децата в областта на културата, историята, географията, изкуствата.


За да видите новата загадка,
кликнете върху фотографията на Йоги :)

понеделник, 16 септември 2019 г.

Ролевата игра

Този материал  е  писан през далечната 2005 година. Актуален е и днес в по-голямата си част.


                                                                                                             “Човекът е мислеща тръстика”
Блез Паскал


      В българското училище гражданското образование е насочено към формиране на знания и умения на учениците за активно взаимодействие със социалната среда, познаване, прилагане и уважение на гражданските права и отговорности, участие в демократичните процеси, изграждане на политическа и гражданска култура. Гражданското образование на гимназистите е сложен и нелек процес, който изисква активното им включване в структурата на обществените отношения. За осъществяване най-пълно целите на гражданското образование и постигането на ДОИ е особено важно да се ползват интерактивни техники на обучение.
В различни сфери на човешката дейност - икономиката, военното дело, света на финансите, науката и пр., при разрешаване на сложни ситуации и при необходимост от вземане на решения, се прилагат разнообразни типове имитиращи игри.       Играта е тясно свързана с изследователския инстинкт и задоволяване на дълбоко вкорененото от природата любопитство у всеки човек. Както при висшите представители на животинския свят, така и при хората, тя е факторът за откривателство и овладяване на знания. Играта е носител на история, култура, религия, многовековен опит. Йохан Хуицинга (6) автор на задълбочено изследване за игрите, нарича  човека “ homo ludens”, т.е. играещ човек, защото тя е залегнала дълбоко у всеки от нас. Играта е обект на проучване от страна на редица социолози, философи и културолози.

Все по-често към игрите и симулациите като метод на обучение се обръщат и педагозите. Дж.Л.Тейлър (цит по 4) счита, че според равнището на абстрактност те могат да се разделят на четири вида: проучване на казуси, изпълнение на роли, игри-симулации и машинни симулации. За настоящата разработка интерес представлява втората група – изпълнението на роли, което още  наричаме ролева игра. Здр. Костова(4) изтъква, че основната дейност при нея е изпълнението и импровизирането на роли. Р.Владева (1) подчертава влиянието на играта върху активността на учениците и включването им в естествени ситуации чрез прякото им участие в тях. Е. Янакиева (7) обръща внимание на мотивиращата роля на този метод на обучение, като изтъква подражателния характер на игрите. Д Кънчев (5) акцентира върху общуването между групи с различни интереси и социалните взаимодействия в игровата ситуация.

сряда, 1 май 2019 г.

Природни области в България - I част
Програмата  PictaMap не е създадена за целите на образованието, но има интересни елементи в нея, които са удачни да се ползват и в училище. 
Обръщам внимание на факта, че фотосите се отнасят за съответните природни области, които програмата не открива. Работи се само със селища (в безплатния вариант), затова са поставени имената на градовете.

Тест „Природни области“

Test creado con GoConqr por Iliana Ilieva-Dabova


И ....
Един Quizizz тест

За да отговорите на всеки въпрос разполагате с 60 секунди.