петък, 30 ноември 2018 г.

Загадката на Йоги – Nº 22


Новата загадка на Йоги
Правилните отговори ще донесат на три деца чудесни  
книжки на български език.
Крайният срок за предаване на отговорите е 22/23 декември.
Успех!


петък, 24 август 2018 г.

Проектна дейност в българско училище в чужбина „Манастирите в България – Троянски манастир“


                Броят на българските неделни училища по света расте непрекъснато.*Някои от тях развиват своята дейност изцяло според указанията и изискванията на Министерството  на образованието и науката, други са избрали да работят по свои собствени програми и правила. Без значение какъв път на развитие е предпочетен, важното е, че в тези обучителни центрове се работи активно за овладяване на българския език, традиции и култура; получават се знания по отечествена история и по родна география; съхранява се българският дух.


         Училищните проекти са сред любимите дейности на  учениците от българските неделни училища. Те са и начин  да се активизират децата за учебна работа, да задълбочат знанията си по български език, литература, история, география, родна култура. Проектната дейност помага да развият умения, които ще бъдат нужни на учениците през целия им живот.

Проектна дейност в българско училище в чужбина „Манастирите в България – Троянски манастир“ from Iliana Ilieva-Dabova on Vimeo.


*Статията е публкувана в том 9, брой 2 на списание „Образование и технологии“ (Education and technologies)  статия 59 - http://www.edutechjournal.org/?page_id=1048


          Неделните училища разполагат с крайно ограничено учебни време. Обиконовено то е концентрирано в няколко часа за цяла една седмица. Много трудно се намира възможност за проектна работа в часовете. Още по–сложно е обаче, да се работи по проект в извънучилищно време и да се осъществи като извънучилищна дейност. Трудно е, но при желание от страна на ученици, родители и учител, може да се осъществи и да се създаде красив, полезен и атрактивен продукт, с който децата заслужено да се гордеят. 

събота, 21 юли 2018 г.

Педагогическа практика „Манастирите в България – Бачковски манастир“ *

             

* Разработката е носител на Първа награда от  XXVI  национален конкурс „110 години независима България“ 2018 г. първо място – училища в чужбина за добри практики в раздел  “Мисия Учител“. 


вторник, 1 май 2018 г.

Игра „Бележити българи“
Една интересна и полезна игра, с помощта на която децата ще усвоят много по-лесно инфoрмацията за българските владетели, духовници и революционери.
Много забавен и важен момент е изготвянето на дидактичните материали. Всеки ученик изработва сам своите помагала.

Играта се подготвя  в три етапа: изработване на lapbook; направа на кодов кръг и попълване на информационни картички.
 Играе се от две или от повече деца едновременно.

Необходими материали:
  • информационна папка (lapbook) – изготвя се от картонена папка и лист и половина формат  А4 цветен картон  (за трите джобчета);
  • кодов кръг – идеята и образеца са от Крокотак;
  • информационни картички – всички картички могат да се открият и свалят от  сайта Българско училище в чужбина.
Изработване на lapbookЗа да е ясно, че това не е обикновен лапбук, а е част от играта, 

понеделник, 2 април 2018 г.

Проектна дейност в българско училище в чужбина „Манастирите в България – Рилски манастир“


Училищните проекти са сред любимите дейности на  учениците от българските неделни училища. Те са и начин  да се се активизират децата за учебна работа, да задълбочат знанията си по български език, литература, история, география и култура,  и едновременно с това да развият умения, които ще им бъдат нужни през целия живот. В крайно ограниченото учебно време, с което разполагат неделните училища в чужбина – няколко часа седмично, трудно се намира възможност за проектна работа. При желание от страна на учител и ученици, обаче, се намират възможности за реализирането ѝ.

                    

Проектна дейност „Рилски манастир“  е  осъществена в периода ...

петък, 30 март 2018 г.

Педагогическа практика „Да открием Чудомир - 2018“


Светът на Чудомир * – естествен, забавен и мъдър, е интересен, но за жалост, е и много непознат на учениците от неделните училища в чужбина.
           Характерните проблеми за неделните училища – крайно ограниченото време, в което работят, натоварените и недотам прецезирани учебни програми, общото отдръпване от литературата на тинейждерите (което се наблюдава не само сред нашите деца), правят  работата по един „страничен“ проект, истинско предизвикателство.
          Педагогическата практика  „Ученическо четене 2018: Да открием Чудомир“ е  реализирана в периода 18 февруари-25 март 2018година в Българско неделно училище „Свети Седмочисленици“  с ученици от ..... 
петък, 23 март 2018 г.

Българийо, родино мила
               Значимите  събития в нашата богата история са немалко, но едно от тях 
отбелязваме с най-голяма тържественост – Трети март - национален празник 
на република България.

             За нас, българите в чужбина, този ден е особено важен. Той е повод не 
само да се съберем на едно място,  но и да надникнем  дълбоко в душите 
си и да си отговорим на въпроси, които в забързаното ежедневие, отбягваме. 
Това е ден, в който си даваме сметка защо така силно ни тегли към българското 
и защо не сме се отказали от него.  Ден, в който нашите деца, родени  
извън пределите на родината, изричат с гордост и абсолютна  убеденост
  „Аз съм българче“ .
.......

петък, 19 януари 2018 г.

Огън гори на планина, виждам го, гледам го


Огън гори на планина, виждам го, гледам го.
Дай ми , мамо, верен другар да ида, да видя.

За да чуете песните, кликнете върху изображенията.Лиле, Лиле, вакло пиле...


Наклала е малка мома,
наклала е седенчица.

Доктор Соколов чукна на своята вратня. Една стара жена му отвори и той влезна, като попита бързешком:
— Клеопатра какво прави?
— Пита за тебе — отговори бабата усмихната....
 Всичко показваше, че тук е жилище на един разсеян ерген: неприбрано, тихо, волно. В ъгъла зееше полуотворена врачка на килерчето.
Там преди три години нощуваше покойният Левски. Докторът хвърли феса и сетрето си небрежно, приближи се до врачката, изпляска с ръце и извика:
— Клеопатро! Клеопатро! Никой не отговори.
— Клеопатро, излез, гълъбице!
Из килерчето се раздаде някакъв глас.
Докторът седна на един стол сред стаята и извика:
— Тук, Клеопатро!
Една мечка излезе.
По-право — едно мече — самка.
То приближи, като влечеше широките си лапи по пода и ръмжеше радостно. Па се повдигна и опря предните крака на коленете на доктора, като отваряше големи уста с бели остри зъби. То се галеше като кученце. Докторът го помилва по пуховата козина на главата, даде си ръката да я полиже. То я облиза цяла, па я лапна....
Той извади къшей месо и й го даде от ръка.
— Яж, моя гълъбице; „гладна мечка хоро не играе“, казват стари хора, а аз искам сега да ми поиграеш като принцеса.
Мечката разбра тия думи и изрева. Това значеше: готова съм. Докторът заблъска една тава и запя весело:
Димитре ле, русокосо момиче,
я кажи на майка си, Димитро,
да не ражда друго чедо като теб…
Клеопатра се изправи на два крака и заигра с въодушевление, като ревеше. Изведнъж тя се затече към прозореца и зарева яростно. Докторът, слисан, видя, че имаше хора на двора.
Из  „Под игото“

Иван Вазов


Картината на Мария Илиева много ми харесва и я използах и за тази песен.