петък, 30 март 2018 г.

Педагогическа практика „Да открием Чудомир - 2018“


Светът на Чудомир * – естествен, забавен и мъдър, е интересен, но за жалост, е и много непознат на учениците от неделните училища в чужбина.
           Характерните проблеми за неделните училища – крайно ограниченото време, в което работят, натоварените и недотам прецезирани учебни програми, общото отдръпване от литературата на тинейждерите (което се наблюдава не само сред нашите деца), правят  работата по един „страничен“ проект, истинско предизвикателство.
          Педагогическата практика  „Ученическо четене 2018: Да открием Чудомир“ е  реализирана в периода 18 февруари-25 март 2018година в Българско неделно училище „Свети Седмочисленици“  с ученици от ..... 
от прогимназиална и гимназиална степен от преподавателите Димитрина Шопова и Илиана Илиева-Дъбова.
         Целите на дейността са:
       Запознаване с жизнения път на Димитър Христов Чорбаджийски – Чудомир;
       Запознаване с част от творчеството на Чудомир;
       Задълбочаване на знанията по български език;
       Развиване  на умението за слушане с разбиране;
       Развиване  на умението за четене с разбиране;
       Усъвършенстване на уменията за работа с различни речници;
       Предизвикване на интерес към българската литература.
Реализарането на дейността преминава през четири етапа: организационен, оперативен, продуктивен и заключителен.
За осъществяването на ученическото четене се използват материалите,предоставени от организаторите на Чудомировите празници в  град Казанлък.
През първия етап се осъществяват следните дейности:
       Принтиране на всички предложени разкази;
       Принтиране на разказа „Хирургия“ за всеки ученик;
       Изработване на три пъзела на рисунки на: към разказа ;„Хирургия“,  към разказа „Пунктове“,  към разказа „Предметно обучение“;
       Изработване на работен лист  „Слушане с разбиране  върху разказа „Хирургия“;
       Изработване на  работен  лист  „Четене с разбиране върху разказа „Хирургия“;
       Създаване на страница в сайта  „Българско училище в чужбина“
       https://ilieva-dabova.weebly.com/   за  Ученическо четене 2018: Да открием Чудомир ;
       Техническо обезпечаване на  образователната дейност – инсталиране на компютър, проектор, екран, мултимедия,  видео камера, магнитна дъска; разпечатани работни листове; разпечатани и разрязани пъзели.
       Оперативният етап се разделя на две части, които се изпълняват вкъщи самостоятелно от учениците и в  училище. През първия подетап учениците се запознават със света на Чудомир и  прочитат предложените  разкази.
       Същинската дейност се осъществява на 18 март и на 25 март (дни, в които учениците имат редовни занятия в неделното школó ). На 18 март се в присъствието и участието на гости на училището се прочита пред всички деца от прогимназията и гимназията (общо 25 ученици) разказа „Хирургия“.
           На 25 март  се обсъждат прочетените разкази по класове. С видеокамера се прави запис на дейността на учениците от шести клас. Учениците  гледат и слушат презентацията  за Чудомир, предоставена от организаторите на четенията от община Казанлък.  Децата прочитат  още веднъж разказа „Хирургия“ . Записват непознатите думи от текста и търсят значението им в различни  речници: на остарелите думи, тълковен и пр.
       По време на третия (продуктивен ) етап учениците  попълват работен лист  „Слушане с разбиране“ и   работен лист  “Четене с разбиране“ върху текста на разказа „Хирургия“. Подреждат пъзелите и отнасят всяка картина към съответния разказ.
            През заключителния етап се извършва обща проверката на двата работни листа и всяко дете  вижда пропуските си само.
През този етап се провежда  разговор за нуждата от подобни дейности в училище, чрез които децата се запознават с творчеството на български автори, невключени в учебната програма.
         За ученици, които посещават неделни училища участието в такива дейности като Ученическо четене „Да открием Чудомир“ са много важни. Децата не само се докосват до един непознат литературен свят, но имат възможност да проучат и житейския път на един разностранен талант, чието творчесто не е загубило очарованието и мъдростта си и днес.

* Отличие за участниците в педагогическата практика от организаторите на „Ученическо четене 2018: Да открием Чудомир“Няма коментари:

Публикуване на коментар