неделя, 11 декември 2011 г.

Двубоят между България и Византия

 

Материалът запознава учениците с промените в съдбините на България. Разкрива ролята на цар Самуил в борбата за отстояване на държавната независимост.


На слайд 3 е вградено клипче за живота и делото на Свети Иван Рилски Чудотворец. 


          

 Предложените задачи затвърждават умението за извличане на информация от  историческа карта, за сравнение. Работи се за усъвършенстване на уменията за хронологична ориентация.


 


петък, 9 декември 2011 г.

Наставки – упражнения с гатанки

Упражнението от учебника по Български език за 3. клас на издателство „Просвета“ с автори Румяна Танкова, Катя Чернева и Ваня Иванова
(страница 26, упражнение 3)
 помага на децата да усвоят по-лесно учебния материал за наставките като части на думите.
четвъртък, 1 декември 2011 г.

Българската възрожденска култура. Сближаване с модерна Европа


Темата е разработена в съответствие с учебното съдържание по история и цивилизация в 6. клас. На слайд  6 са вградени откъс от знаменитата песен „Стани, стани, юнак балкански“ и стихотворението „Делба“ на Христо Ботев.
Материалът помага на децата да усвоят  успешно и осмислят обемната информация по разглеждания проблем. 
Последната задача на слайд 14 затвърждава знанията за хронологизма на събитията.

Петко Р. Славейков

Презентационният материал може успешно да се използва при изучаване на темата „Българската възрожденска култура“. Запознава учениците с многостранната дейност на един от най-забележителните представители на нашето Възраждане.


Петко Р. Славейков

More presentations from Iliana