четвъртък, 1 декември 2011 г.

Петко Р. Славейков

Презентационният материал може успешно да се използва при изучаване на темата „Българската възрожденска култура“. Запознава учениците с многостранната дейност на един от най-забележителните представители на нашето Възраждане.


Петко Р. Славейков

More presentations from Iliana

Няма коментари:

Публикуване на коментар