четвъртък, 1 декември 2011 г.

Българската възрожденска култура. Сближаване с модерна Европа


Темата е разработена в съответствие с учебното съдържание по история и цивилизация в 6. клас. На слайд  6 са вградени откъс от знаменитата песен „Стани, стани, юнак балкански“ и стихотворението „Делба“ на Христо Ботев.
Материалът помага на децата да усвоят  успешно и осмислят обемната информация по разглеждания проблем. 
Последната задача на слайд 14 затвърждава знанията за хронологизма на събитията.

Няма коментари:

Публикуване на коментар