четвъртък, 25 юни 2015 г.

Нови песни

И още нови песни в категории „Детски песнички“ и „Български песни“.


Прекрасна песен по стиховете на Николай Лилиев, написани през далечната 1918 година.

Тихият пролетен дъжд
звънна над моята стряха,
с тихия пролетен дъжд
колко надежди изгряха!
Тихият пролетен дъжд
слуша земята и тръпне,
тихият пролетен дъжд
пролетни приказки шъпне.
В тихия пролетен дъжд
сълзи, възторг и уплаха,
с тихия пролетен дъжд
колко искрици изтляха!

Кликнете върху илюстрациите, за да видите клиповете.И една чудесна песничка за детството


сряда, 17 юни 2015 г.

Измина ...

Измина още една учебна година...

Търкулна се надолу по пътя на времето, иди я гони. Как ще я стигнеш? Не можеш да спреш, да се върнеш назад и промениш това, което не е станало както трябва, да попълниш пропуснатото. Не можеш да коригираш – в програмата на живота липсва клавиш Undo.

За това всеки миг е уникален, единствен и неповторим. Трябва да се подготви и изпълни съвършено. Но има ли съвършенство в така несъвършения ни свят? 

Ние сме хора – обикновени и ограничени във възможностите си. Но мечтите ни са големи и смели. Важното е да се стремим да ги изпълним. Защото това стои в основата на живота.вторник, 16 юни 2015 г.

Списъци с книги за летен прочит


Мили деца,
лятото е онзи прекрасен сезон, който чакате с нетръпение. Това е времето на Голямата ваканция.
Пожелавам Ви едно чудесно лято, изпълнено с много игри, приключения и откривателства!
Но!  Не забравяйте да се потрудите за големия летен конкурс!
Прочетете колкото можете повече книжки на български език. В списъците са предложени тези произведения, които ще изучаваме през следващата учебна година. Не спирайте, когато ги прочетете! В библиотеката Ви очакват още много книги. Попълнете читателския си дневник. 
През октомври един от Вас ще спечели (благодарение на своя труд и постоянство) хубава награда на стойност 50 евро. 
Не пропускайте да участвате в конкурса за най-пълен читателски дневник!
Успех! Весело лято!

                            

сряда, 10 юни 2015 г.

Вариант за използване на образователни игри по човекът и обществото в българско неделно училище в чужбина, разработени в платформа ZONDLE *


                                


Българско неделно училище в чужбина **
През последните няколко години сме свидетели на рязко увеличаване на броя на българските училища в чужбина. Те са един от основните стожери на българщината  в странство. Мощен инструмент са за съхраняване на националното самосъзнание у младите хора и децата [4]. Те  възникват и развиват своята дейност, за да отговорят на една много важна потребност на българите, които живеят зад граница – съхраняването на националната идентичност у младото поколение [3].
 „Посещаването на занятията в неделното училище е изцяло на доброволен принцип – няма механизъм, който може да задължи един родител да запише детето си в такъв образователен център, ако той не желае. Много често обучението на дете или подрастващ в неделно училище означава лишаване на цялото семейство осем или девет месеца в годината от почивка в неделния ... ден. За да премине към такова действие, един родител трябва да е силно мотивиран да съхрани българските корени на детето си.“ [5].
Обучението в българските неделни училища се извършва само по предметите, които не се изучават в местните училища – български език и литература, история на България и география на България за съответните класове. Учебните програми са одобрени от Министерството на образованието [7] като само програмата по български език и литература е адаптирана.
Всяка организация, поддържаща неделно школó има своя политика в това отношение. Училищата, в които е апробиран варианта за използване на образователни игри, изработени в платформа Zondle  – БНУ „Св. Седмочисленици“ Тарагона и БНУ „Св. Св. Кирил и Методий“ Барселона, залагат на съвременни методи на обучение, разнообразие на използваните технологии и идеята да се предостави  на учениците възможно най-качествено обучение.

Концепция

За постигане на Държавните образователни изисквания може да се използват разнообразни методи на работа с учениците – както традиционни, така и иновативни. В своята работа учителят винаги отчита особеностите на децата, техните нагласи и стремежи. Много подходящо в начална училищна степен е прилагането както на активни, така  и на интерактивни методи [2]. Свидетели сме на  бурно развитие на  информационните и комуникационните технологии. Непрекъснато се създават нови продукти, информацията ни залива от всякакви източници и устройства. В такъв интензивен поток от новости е трудно да се задържи вниманието на детето, за да усвои определените стандарти и да получи знанията и уменията, които изисква учебната програма.

Настоящата разработка представя вариант за използване на образователни игри по човекът и обществото в III и IV клас в българските неделни училища в чужбина, разработени в платформа Zondle. Концепцията представяме според възгледите на Шафер, адаптирани от Л. Миткова [6].


Ученици: възраст 8, 9, 10 години – ученици в III и IV клас в БНУ „Св. Седмочисленици“ Тарагона и БНУ „Св. Св. Кирил и Методий“ Барселона, Испания;  натрупани собствен опит от участие в  компютърни игри;
Цели на обучението: усвояване на  учебен материал по човекът и обществото и да постигнат ДОИ;
Учебно съдържание: дял история и дял география в III клас и част от дял география в IV клас;
Метод: образователни игри, разработени в платформа Zondle
Локализация в пространството: платформа Zondle, интернет връзка, компютър или друго подобно електронно устройство;
Локализация във времето: часовете по човекът и обществото, вкъщи;
Учител: познания за работа с електронната платформа;
Оценяване: чрез стандартен тест.
            Целта ни е да установим до каква степен чрез използване на образователни игри, разработени в платформа Zondle, се постигат ДОИ по човекът и обществото в III и IV клас.
Чрез използването на разработените игри се стремим към постигането на следните образователни стандарти [8]:


За постигането на образователните цели по предмет човекът и обществото в III и IV клас с помощта на ИК технологиите изготвихме 16 игри в платформа Zondle. Възползвахме се от предоставената от разработчиците на платформата възможност за вграждане на създадените продукти и ги вградихме в сайта Българско училище в чужбина [1]. Игрите отговарят напълно на съвременното разбиране за интерактивност в обучението. Те са лесно приложими, изискват само интернет връзка и подходящо електронно устройство – компютър, таблет или мобилен телефон. Може да се използват върху интерактивна бяла дъска. Децата са във възторг – могат да играят, да се забавляват и едновременно с това да научават.
Трябва да се подчертае отношението на родителите към разработените игри – напълно подкрепят дейността на учителя в тази посока (реално ние се радваме на безрезервната подкрепа и одобрение от страна на родителите за нашите образователни проекти, един от които е и настоящият).
Към създаването на игри в платформата привлякохме и деветокласниците от БНУ „Св. Седмочисленици“ в Тарагона. Поради оскъдното време, с което се разполага в едно неделно училище, учениците имат скромен, но съществен принос към разработването на игри за по-малките деца. Идеята на учителя да се включат в създаването на електронни продукти беше възприета веднага и с въодушевление. Микаела Колева разработи въпросите за играта „Повърхнина на България – низини и равнини“, Александър Шопов разработи въпросите за игрите „Дунавска равнина“ и „Празници в България“. За да изпълнят задачите, но и да не се нарушава нормалния учебен процес  в девети клас, учениците използваха свободното си време. След приключване на работата , изразиха желание да участват и в други подобни проекти.

Платформа Zondle

Сред разнообразието от  технологични продукти в интернет пространството се открояват образователните платформи. Платформата Zondle [12] е една от тях. Тя предлага управление на класове: контрол на присъствие; отчитане на  поведение –насърчава създаването на положителна учебна среда, която да помогне за повишаване на резултатие от  обучението; класация на учениците за постиженията им (комбинация от техните резултати и техния напредък);
Образователни ресури: създаване на листовки; тестове; собствени бележки; споделяне на създаденото с учителя и съучениците; домашни работи; създаване на теми, които се оценяват. Най-интересната и най-полезната част от платформата е възможността за създаване на образователни игри както от учителя, така и от учениците.
Една огромна положителна страна на Zondle е възможността да се пише на български език с кирилица, въпреки че интерфейса и инструкциите са само на английски език (не представява пречка за успешно използване). Платформата позволява въпросите и отговорите да се принтират и да се използват като стандартен тест.
След регистрация всеки може да избере тема и да създаде набор от въпроси, които да превърне в игра. Наличните шаблони, които са над 20 на брой, са забавни и естетически издържани. По този начин обикновените тестове се превръщат в забавни игри, от които децата трудно се откъсват. Всяка игра е придружена с обяснение на английски език (напълно възможно е да се включи и български език при определени условия). Всяко постижение се отбелязва със съотвени звукови сигнали. За да бъде допуснато детето в играта, то трябва да даде правилен отговор на поставения въпрос.            Често се изисква отговор и на втори въпрос, за да се достигне до състезателния момент.
Три са основните структури на игрите:
·         Въпрос и четири отговора – един верен и три неверни;
·         Въпрос и отговори „вярно – невярно“;
·         Картинни въпроси: комбинация от писмени и картинни въпроси и отговори.
Задачите, които могат да се  създадат са разнообразни. Zondle дава възможност и за отборна игра, може да се използва върху интерактивни бели дъски (или подобни), а учениците могат също да взаимодействат директно с помощта на свързани интернет устройства. Със Zondle отборна игра може да се комбинират ресурси, изготвени в стила на   PowerPoint. Може да се създадат Playing Game кръгове, в които участват няколко ученици, които се конкурират по между си за по-високи постижения.
Платформата е безплатна за учители и ученици. Zondle Plus позволява контролиране дейността на учениците в реално време; вграждане на платформата в училищен уебсайт или блог; получаване на виртуални награди и пр.  Всички продукти, изработени със Zondle и опитът, натрупан с платформата,  могат да се споделят с други учители и ученици от цял свят. Предоставя се възможност за създаване на отбори от различни училища, от различни класове или сред класа, които да се състезават и да получат виртуални zondle награди.
Свободната мобилна версия на платформата (IOS и Android)  позволява създадените ресурси да  се използват винаги, когато е налична интернет връзка. Постиженията на учениците в игрите се регистрират в специална книга zondle Gradebook и всеки може да види своя напрадък и да го сравни с този на други участници.
Платформата предоставя възможност децата сами да изработват образователни игри. По този начин те навлизат бързо и неусетно в света на информационните и комуникационни технологии.

Апробация и резултати

За да се установи до каква степен игрите, изработени в платформата, допринасят за постигане на образователните стандарти, използваме стандартен тест.
Изследването е извършено в две български неделни училища  – БНУ „Св. Седмочисленици“ Тарагона и БНУ „Св. Св. Кирил и Методий“ Барселона. Участие вземат учениците от III клас – общ брой 22 деца и IV клас – общ брой 7 деца. В настоящата разработка представяме част от получените резултати в IV клас. Тестът, с който се измерва равнището на ученическите знания и умения обхваща част от учебния материал за съответния клас – две теми, по които е работено с образователни игри и две теми, които са изучени без да се ползват игри. Прилагат се следните критерии за оценка:
·                    Критерии за оценка на задачи с избираем отговор – 6 задачи
За верен отговор – 6 точки; За неверен отговор – 0 точки; Без отговор – 0  точки
·                    Критерии за оценка на задачи с  допълване с кратък свободен отговор – 2 задачи
За напълно верен отговор – 6 точки; За частично верен отговор  – 3 точки; За  неверен отговор  – 0 точки; Без отговор – 0  точки
·                    Критерии за оценка на задачи със свободен отговор – 1 задача
За верен отговор – 6 точки;  За частично верен – 3 точки; За  неверен отговор  – 0 точки; Без отговор – 0  точки
Получени резултати:

Изводи и препоръки:
·                    Платформа Zondle е безплатна, не се заплаща лиценз, необходима е само интернет връзка
·                    Продуктите (образователните игри) могат да се ползват с интерактивна бяла дъска или върху обикновен екран; няма нужда от допълнителни устройства, работи се с компютър, таблет или мобилен телефон
·                    Всяко дете може да ползва създадените ресурси и всяко дете може да създава ресурси; образователните игри, разработени в платформата може да се използват и в училище,  и вкъщи
·                    Целият клас може да  ползва една игра или различни игри едновременно от всяко дете; елементът на състезателност провокира стремеж към победа
·                    Проблемите с налучкването на верния отговор в платформата са сведени до минимум
·                    Работата е забавна, интересна, актрактивна и много полезна
·                    Не бива обаче, да се абсолютизира използването на образователните игри, разработени в платформа Zondle. Те трябва да се  съчетават с други методи на обучение, за да се постигне изпълнение на ДОИ във всички аспекти
·                     Недостатък на платформата според нас е липсата на възможност за използване на български език при представяне на инструкциите за всяка игра и англоезичният интерфейс. Тези слабости (от гледна точка на българското училище) може да се преодолеят с включването на български преподаватели в платформата. Би могло да се установи контакт с разрабочиците на Zondle и да се предложи тази промяна. За да се осъществи обаче тази идея, повече български училища трябва да работят с платформата, за да се прояви реална необходимост от включването на нашия език като работен в Zondle.

Литература

1.                  Българско училище в чужбина http://ilieva-dabova.weebly.com/
2.                  Иванов, Ив. П. Педагогическата интерактивност. Сб. Ин о в а ц и и   и   и н т е р а к ти в н и   т е х н о л о г и и  в  о б р а з о в а н и е т о, София, 2012
3.                  Илиева-Дъбова, Ил. Т. Опит за анализ на някои от проблемите на българските училища зад граница и пътища за тяхното решаване. Сб.  Б ъ л г а р с к о то  у ч и л и щ е  в  к о н т е к с т а    н а   е в р о п е й с к и т е   о б р а з о в а т е л н и   п р и о р и т е т и, Стара Загора,  2010      
4.                  Илиева-Дъбова, Ил. Т. Използване на информационните и комунукационни технологии в българсктие неделни училища в чужбина. Сб.    Н а ц и о н а л на  к о н ф е р е н ц и я  И К Т – с р е д с т в о  з а  и з г р а ж д а н е  н а  з н а н и я  и  к о м п е т е н т н о с т и, Перник, 2014
5.                   Илиева-Дъбова, Ил. Т. Сътрудничеството между българското неделно училище и семейството – тенденции и проблеми. Сб. Ч е т в ъ р т а   м е ж ду н а р о д н а   н а у ч  н о –  п р а к т и ч е с к а  к о н ф е р е н ц и я  С ъ в р е м е н и  т е н д е н ц и и   з а  с ъ т р у д н и ч е с т в о   м е ж д у  с е м е й с т в о т о   и   у ч и ли щ е т о, Русе, 2014
6.                  Миткова, Л. Иновативен модел за овладяване на знания и формиране на пазарни умения у учениците от 2. Клас – идея и реализация В: Електронно списание i продължаващо образование, бр. 37/ 2014 http://www.diuu.bg/ispisanie/broi37/37dpp/37dpp4.pdf
7.                  https://www.mon.bg/?go=page&pageId=15&subpageId=174
8.                  https://www.mon.bg/?go=page&pageId=1&subpageId=28
9.                  Образователни игри със Zondlе – История
10.              Образователни игри със Zondle –География 
11.              https://www.zondle.com

* Разработката участва в Петия Есенен научно-образователен форум на ДИУУ и СУ „Св. Климент Охридски“ през 2015 година и е удостоена с първа награда в категория „Образователни игри в Интернет 
** Материалът е част от статия, не включва цялото изследване.

сряда, 3 юни 2015 г.

„Чантата на изследователя“ – един успешен училищен проект*


Заб.: Материалът е представен на Петата международна научно-практическа конференция „Мотивация и интереси към ученето“  Русе, 25-26 юни 2015 г. 
Изказвам големите си благодарности на господин Стефан Стефанов за помощта, която ми оказа при включването на разработката в програмата на форума.