сряда, 1 май 2019 г.

Природни области в България - I част
Програмата  PictaMap не е създадена за целите на образованието, но има интересни елементи в нея, които са удачни да се ползват и в училище. 
Обръщам внимание на факта, че фотосите се отнасят за съответните природни области, които програмата не открива. Работи се само със селища (в безплатния вариант), затова са поставени имената на градовете.

Тест „Природни области“

Test creado con GoConqr por Iliana Ilieva-Dabova


И ....
Един Quizizz тест

За да отговорите на всеки въпрос разполагате с 60 секунди.