вторник, 1 май 2012 г.

Животински свят


Животинският свят на България е богат и разнообразен. Животните се срещат и в планините, и в равнините, и в реките, и в езерата, и в черноморските води. 
Животински свят

More presentations from Iliana