сряда, 25 септември 2013 г.

Работна среща на учители от български училища в чужбинаСвидетели сме на непрестанно нарастване на броя на българските училища в чужбина, което иде да покаже нарастващата нужда от тях. Въпреки че се организират често на хиляди километри от Родината, основните функции на тези школа са образователната и възпитателната. Изпълнението на фундаментална им цел –  съхраняване на  българската идентичност сред младото поколение, налага изпълнението на редица задачи, сред които особено важно място заема професионалното развитие и израстване на  педагогическите специалисти.
Поставени в незавидната позиция на „допълнителни“ и „незадължителни“, неделните училища са изправени пред редица проблеми. В началото на настоящата учебна година се появиха така желаните и чакани учебни помагала по български език и литература за деца, които се обучават в училища в чужбина. Доколко тези помагала ще отговорят на реалните нужди, времето ще покаже, но е напълно ясно, че универсални учебници, които напълно да съответстват на особеностите на 300 школа, разпръснати по почти цялата земна шир, не може да се създадат. В този случай особено важна е ролята на учителя, който със знанията,  уменията и сърцето си води децата по прекрасния път на българщината.
Необходимостта от срещи и разговори между учители от български училища в чужбина и обмяната на информация, споделяне на професионален опит и успешни педагогически практики породи идеята за осъществяване на работна среща на български учители в чужбина.
Тя беше проведена на 21 септември 2013 г. в сградата на БНУ „Св. Седмочисленици“ в Реус, провинция Тарагона, Испания.
Основните теми, разгледани на срещата бяха  две –
„Използване на информационните технологии в обучението по български език и литература,  история и цивилизация и география и икономика“ и „Използване на иновативни методи на преподаване  в българското неделно училище“.
В първата част на работната среща госпожа Таня Търкаланова, учител в БНУ „Св. Седмочисленици“ запозна присъстващите учители с някои основни моменти при използването на PowerPoint в учебния процес: преместване и движение на обекти, изработване на покана, изготвяне на слайд шоу с помощта на  PowerPoint и други  дейности, които предизвикаха интереса на присъстващите.
В края на първата част от срещата, за да се приложи споделеното,  всеки учител изработи свой продукт.
По втората тема „Използване на иновативни методи на преподаване  в българското неделно училище“ госпожа Илиана Т. Илиева – Дъбова, учител в  БНУ „Св.  Седмочисленици“,  след като представи някои иновативни методи на преподаване, сподели своя опит в прилагането им. Интерес предизвикаха и трите групи иновативни техники: работа в екип, учебно – игровите  методи и моделът на проекти и проблемното обучение. Специално внимание беше отделено на апробираните в неделните училища техники  на екипна работа, на ролевите игри „Болярски съвет“ и „ На пазар в края на 19 век“, както и участието в Национален образователен проект „Машината на времето“ с училищния проект  „Европейски замъци: Баба Вида и Миравет“.
Основната цел на срещата – обмяна на идеи и споделяне на опит, беше напълно осъществена.
С ясното съзнание за  добре свършена работа си обещахме и други подобни срещи.

Материали от срещата:


вторник, 24 септември 2013 г.

Използване на иновативни методи на преподаване в българското неделно училище


Презентационният материал, с помощта на който се разгледа проблема за използването на иновативните методи  на преподаване в българското неделно училище на работната среща на учители от български школа в чужбина, проведена  в Реус, Испания на 21 септември 2013 г.


Машина на времето

Никога не се знае кога ще се наложи човек да се върне към неща, който е правил преди време... преди доста време...


Детайлна представа за участието ни в Национален проект „Машината на времето“ може да добиете туk