неделя, 11 декември 2011 г.

Двубоят между България и Византия

 

Материалът запознава учениците с промените в съдбините на България. Разкрива ролята на цар Самуил в борбата за отстояване на държавната независимост.


На слайд 3 е вградено клипче за живота и делото на Свети Иван Рилски Чудотворец. 


          

 Предложените задачи затвърждават умението за извличане на информация от  историческа карта, за сравнение. Работи се за усъвършенстване на уменията за хронологична ориентация.


 


петък, 9 декември 2011 г.

Наставки – упражнения с гатанки

Упражнението от учебника по Български език за 3. клас на издателство „Просвета“ с автори Румяна Танкова, Катя Чернева и Ваня Иванова
(страница 26, упражнение 3)
 помага на децата да усвоят по-лесно учебния материал за наставките като части на думите.
четвъртък, 1 декември 2011 г.

Българската възрожденска култура. Сближаване с модерна Европа


Темата е разработена в съответствие с учебното съдържание по история и цивилизация в 6. клас. На слайд  6 са вградени откъс от знаменитата песен „Стани, стани, юнак балкански“ и стихотворението „Делба“ на Христо Ботев.
Материалът помага на децата да усвоят  успешно и осмислят обемната информация по разглеждания проблем. 
Последната задача на слайд 14 затвърждава знанията за хронологизма на събитията.

Петко Р. Славейков

Презентационният материал може успешно да се използва при изучаване на темата „Българската възрожденска култура“. Запознава учениците с многостранната дейност на един от най-забележителните представители на нашето Възраждане.


Петко Р. Славейков

More presentations from Iliana

събота, 19 ноември 2011 г.

Капитан Георги Мамарчев

Материалът може да се ползва и като част от урока „Борбите на българите през първата половина на 19 век. Политическото раздвижване“, и  като част от помагалото „Велики българи“. Представя живота и делата на един смел и всеотдаен българин родолюбец.

Борбите на българите през първата половина на 19 век. Политическото раздвижванеТемата е посветена на борбите на българите през първата половина на 19 век - Велчовата завера, Браилските бунтове, въстанията в Северозападна България, Видинското въстание. 


петък, 18 ноември 2011 г.

Тайните на времето в историята

„Тайните на времето в историята“ е първия урок - упражнение в трети клас. Темата е особено важна, защото третира проблема за хронологията на събитията, материал достатъчно труден за възрастта на учениците.
Презентацията се опира на материала, представен в учебника по Човекът и обществото като са привнесени и някои нови елементи.
Интерес за децата представява играта на последния слайд „В кой век сте попаднали?“  


сряда, 16 ноември 2011 г.

Създаване на българската държава

Създаването на нашата държава е една от  онези исторически теми, които не оставят равнодушен нито един българин.
Този момент от родната история е много важен за обучението на третокласниците, особено за тези, които живеят в чужбина.
Материалът представя програмните знания за  създаването на българската държава и първите български владетели в съответствие с учебника за 3. клас по Човекът и обществото с автори Румяна Кушева и Румен Пенин на издателство „Булвест 2000“.
 Презентацията може да се види на адрес
 във формат  PowerPoint  Show
и на адрес
във формат  PowerPoint 97-2003 Show

вторник, 15 ноември 2011 г.

Славяните и древните българиПрезентацията е разработена съобразно учебното съдържание в учебник  „Човекът и обществото“ за 3. клас с автори Румяна Кушева и Румен Пенин на издателство „Булвест 2000“.

Материалът може да се свали и отчетвъртък, 10 ноември 2011 г.

Еленът и неговите рога

Презентацията представя вариант за работа върху тема от раздел „Формиране на комуникативно-речеви умения“.  Чрез предложената разработка на баснята  на Езоп „Еленът и неговие рога“ се  подпомагат  учениците в задачата да преразкажат подробно съдържането на повествователен художествен текст, опирайки се  на примерен план и система от въпроси.
Темата е разработена съгласно учебното съдържание на учебник Български език за трети клас на издателство „Просвета“ с автори Румяна Танкова, Катя Чернева, Ваня Иванова.
На последния слайд хиперлинк отвежда децата в сайт, където могат онлайн да оцветят елен и други животни.
Материалът може да се види тук.

Колко са магаретата

Материалът представя структурна единица „Преразказ на приказка“ от раздел „Формиране на комуникативно - речеви умения“ по български език в трети клас. Народната приказка „Колко са магаретата“ е интересна и се приема от децата с любопитство. 
Презентацията улеснява учениците в усвояването на едно от основните умения - писането на преразказ.
Темата е разработена съгласно учебното съдържание на учебник Български език за трети клас на издателство „Просвета“ с автори Румяна Танкова, Катя Чернева, Ваня Иванова.
Материалът може да се види тук.


петък, 21 октомври 2011 г.

В света на боговете и героите на древните гърци

Темата е представена съобразно примерното годишно тематично разпределение на учебното
съдържание по литература за 9. клас за български ученици, обучаващи се в чужбина и одобрено от МОМН и в съответствие с учебния материал, представен в учебника по литература за 9.клас на издателство Булвест 2000 с автори Доротея Табакова, Антонио Гинев, Мариана Бакърджиева, Илиана Кръстева и Георги Кръстев.
 
или тук


Старогръцка митология. Богове
В началото на презентацият звучи Химн на Аполон, който може  да се свали от линка


За да се чува мелодията, файлът трябва  да се постави в обща папка с презентацията.

Презентацията  представя пантеона на олимпийските богове, техния произход и функции.
На слайд 2 може да се види вградена презентация „Първо поколение богове“.
 Материалът е съобразен със знанията на деветокласниците, които се обучават в испански училища,  където  учебния материал, свързан със старогръцката митология се изучава в гимназиална степен.
Великолепните образци на античното и бароково изкуство въздействат за по-пълното „потопяване“ в атмосферата на Стара Гърция.

В предпоследният слайд е представен  хиперлинк. Новият сайт ще заинтригува учениците и ще ги подтикне (дай, Боже!) към търсене на допълнителна информация за миналото на нашите земи.

Последният слайд е преход към следващата тема.


Мит и митология

Темата е представена съобразно примерното годишно тематично разпределение на учебното
съдържание по литература за 9. клас за български ученици, обучаващи се в чужбина и одобрено от МОМН и в съответствие с учебния материал, представен в учебника по литература за 9.клас на издателство Булвест 2000 с автори Доротея Табакова, Антонио Гинев, Мариана Бакърджиева, Илиана Кръстева и Георги Кръстев.