понеделник, 2 април 2018 г.

Проектна дейност в българско училище в чужбина „Манастирите в България – Рилски манастир“


Училищните проекти са сред любимите дейности на  учениците от българските неделни училища. Те са и начин  да се се активизират децата за учебна работа, да задълбочат знанията си по български език, литература, история, география и култура,  и едновременно с това да развият умения, които ще им бъдат нужни през целия живот. В крайно ограниченото учебно време, с което разполагат неделните училища в чужбина – няколко часа седмично, трудно се намира възможност за проектна работа. При желание от страна на учител и ученици, обаче, се намират възможности за реализирането ѝ.

                    

Проектна дейност „Рилски манастир“  е  осъществена в периода ...