петък, 13 април 2012 г.

България в годините на Втората световна война
Урокът е разработен в съответствие с изискванията на Учебната програма по История и цивилизация за 6. клас. Материалът може да се види тукБългария и неспокойният европейски мир
Урокът е разработен в съответствие с учебната програма по История и цивилизация за 6 клас.
Интерактивните задачи провокират интерес и стремеж към овладяване на новите знания.