четвъртък, 27 март 2014 г.

Загадката на Йоги Nº 12


Новата загадка на котето Йоги 
може да се види като клипче в  Youtube или като презентация.
Котето Йоги очаква отговорите на децата до
 12-13 април.
понеделник, 17 март 2014 г.

Прилагане на българския софтуерен продукт Енвижън в българско неделно училище
Софтуерният продукт Енвижън е особено подходящ за прилагане в дейността на  неделните училища. Чрез него се решават няколко проблема, два от които са основни:
1.      за липса на ресурси за обзавеждане на модерно училище в чужбина;
2.      за привличане на учениците  в незадължителното неделно школо.
Системата Енвижън е проектирана в три основни модула: презентационен, административен и публичен. Училището в Тарагона прилага продукта вече три години. То е едно от малкото школá зад граница, които използват този чудесен български софтуер. Удобна и несложна за използване от учителя, програмата е силно желана и много харесвана от учениците. Децата определят  Енвижън  с израза „Много яко!“. От особено значение за тях е възможността веднага да разберат резултатите от работата, която извършват. Състезателният елемент създава желание за представяне на високо равнище, провокира амбиция, активност и продуктивност. Емоциите, подбудни  от използването на програмата са силни и трайни, децата винаги споделят с родителите си какво се е случило, как са отговорили, какви резултати са получили. Скáлата на настроението на класа задължително търпи промяна – от ниво 5-6 в началото на учебния ден (неделя е все пак!) до ниво 10 на всички ученици в края на занятията, когато сме използвали Енвижън. Много важен елемент е участието на всички деца в изпълнението на всички задачи с помощта на многото мишки. Особно подходящо е използването на софтуера при обучение на слети класове. По този начин се избягва досадата при така необходимото повторение на вече изучен материал от по-големите деца, които уж го знаят, но не съвсем. Добри резултати се постигат и при усвояването на учебния материал по човекът и обществото в 3 и 4 клас. При направеното изследване (резултатите, от което не са публикувани все още) се установи по-високо равнище на усвояване на учебния материал,  особено при задачи за локализиране на географски обекти, съотнсяне на обект към признак и пр. – контролната група се състои от деца от БНУ „Св. Св. Кирил и Методий“ Барселона, които никога не са работили с тази програма.
Енвижън предлага редица предимства:
·         провокира активно участие на децата в учебния процес;
·         предоставя достъпна интерактивна среда;
·         прилага новаторски подход при организирането на учебения процес (2);
·         повишава се мотивацията на ученици и учители;
·         самата програма се усъвършенства и развива непрекъснато, което позволява развитие и на урочните единици (2);
·         практическата насоченост на софруера подпомага усвояването на целите на учебната програма;
·         игровите елементи провикират интерес и положителни емоции.

За българският софтуерен продукт Енвижън в пълна мяра важи последната част от известната китайска мъдрост: „... накарай ме да го направя и ще го науча“.

Заб.: Материалът е откъс от статията „ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В БЪЛГАРСКИТЕ НЕДЕЛНИ УЧИЛИЩА В ЧУЖБИНА“, публикувана в Сборник материали от Национална конференция „ИКТ – средство за изграждане на знания и компетентности“ ,  Перник  3-4  февруари 2014 г.
Благодарности на г-жа Лидия Ганева и г-жа Геновева Йотова за споделените уроци 
в сайта на Нимеро.