понеделник, 2 април 2018 г.

Проектна дейност в българско училище в чужбина „Манастирите в България – Рилски манастир“


Училищните проекти са сред любимите дейности на  учениците от българските неделни училища. Те са и начин  да се се активизират децата за учебна работа, да задълбочат знанията си по български език, литература, история, география и култура,  и едновременно с това да развият умения, които ще им бъдат нужни през целия живот. В крайно ограниченото учебно време, с което разполагат неделните училища в чужбина – няколко часа седмично, трудно се намира възможност за проектна работа. При желание от страна на учител и ученици, обаче, се намират възможности за реализирането ѝ.

                    

Проектна дейност „Рилски манастир“  е  осъществена в периода ...

21 октомври  2017 година – 17 март 2018 година в  клуб „Родолюбие“ в Българско неделно училище „Св. св. Кирил и Методий“ Барселона, Испания.
Тя е част от глобалния  проект „Манастирите в България“, в който са включени  трите ставропигиални манастира  у нас  – Рилски, Бачковски и Троянски манастир. Глобалният проект се разработва в три неделни училища под ръководството на един учител:
Ø  Проект „Рилски манастир“ – Българско неделно училище „Св. св. Кирил и Методий“ Барселона;
Ø  Проект „Бачковски манастир“ – Българско неделно училище „Св. Седмочисленици“  Тарагона – Реус;
Ø  Проект „Троянски манастир“ – Българско неделно училище „Св. св. Кирил и Методий“ Барселона, филиал Мойет дел Вайес
В клуб „Родолюбие“ към  БНУ „Св. св. Кирил и Методий“  участват учениците от седми, осми и девети клас.

Цели:
Ø  Задълбочаване на знанията по български език;
Ø  Усвояване на знания за Рила планина;
Ø  Усвояване на знания за историята, архитектурата  и  украсата на манастира;
Ø  Проучване на приноса на Рилската обител в  българската история;
Ø  Изследване на живота и делото на св. Йоан Рилски Чудотворец;
Ø  Развиване на  умението за извличане на информация от  различни източници;
Ø  Развиване на умение за работа  в екип;
Ø  Развиване на умение за работа с различни компютърни програми;
Ø  Възпитаване в любов към България и българското.
По отношение на целите бихме искали да дадем известно разяснение.
            По сега действащите  учебна програма и учебен план в неделните училища учениците в осми клас не изучават география. Тези деца са получили определени географски знания в трети и четвърти клас по предмет Човекът и обществото. До годината, в която ще изучават отечествена география в гимназиален етап има един голям период от време, през който те не получават никакви географски знания. Което, по наше лично мнение, е напълно неприемливо. Това налага да се търсят начини за попълване на тези празноти, породени от пропуските в учебния план.

Етапи на проектната дейност:
1.   Подготвителен етап
По времена този етап се представят темите пред учениците и техните родители. Проучват се различни източници и се изготвя списък с препоръчителни материали. Учениците се насърчават да търсят сами информация по темата в домашните библиотеки или в интернет. Учителят доставя макет „Рилски манастир“ и подбира  подходящ географски материал за Рила планина. Изготвя заедно с децата цялостен план за дейност с вписани срокове за изпълнение. Формират се отделните екипи и се разпределят задачите. В сайт „Българско училище в чужбина“ се създава страница за проекта.

2.   Оперативен етап
Учениците се запознават с материалите по темата. Проучват географските особености на Рила планина чрез използване на материали, подготвени от учителя:
Децата се запознават с историята и архитектурните особености на Рилския манастир. Записват се звукови файлове с разкази на децата за Рилския манастир. Подготвят се елементи за сглобяване на макетна конструкция.

3.   Продуктивен етап
Изработват макет на манастира. (Поради повреждане на изделието от ученици от местното училище, се наложи децата да направят още един макет.) Изготвя се табло за  живота и делото на свети Иван Рилски Чудотворец.
Ученикът Здравко Серафимов създава клип за Рилския манастир.


4.   Заключителен  етап
            По повод 1 ноември – Ден на народните будители (заедно с други дейности за празника) учениците представят постер за жизнения и духовен път на св. Иван Рилски Чудотворец.
            На 17 март 2018 г. цялостната работа по проект „Манастирите в България – Рилски манастир“ е представена пред учениците от Българско неделно училище “Св. св. Кирил и Методий“ Барселона. Клипът е публикуван в канала Escuela búlgara в Youtube.

Педагогическата разработка „Манастирите в България – Рилски манастир“ е публикувана в Образователен блог, за да се популяризира педагогическата практика. Напълно възможно е нашата дейност да провокира други неделни училища за работа в същата или сходна посока.

Проектната дейност е интересна за учениците. Тя активира техните сили и  спомага за тяхното израстване като личности и като българи. Колкото и да е ограничено времето, колкото и да са сериозни трудностите пред неделните школá, трябва да се открива възможност за реализаране и на такъв тип учебна работа.  Децата не само я харесват и приемат като нещо интересно и креативно, но дълбоко осъзнават, че това е още един начин  да научат повече за България, за българската култура, история, география. Това е и нетрадиционен начин  за овладяването на българския език. 
Няма коментари:

Публикуване на коментар