четвъртък, 10 ноември 2011 г.

Колко са магаретата

Материалът представя структурна единица „Преразказ на приказка“ от раздел „Формиране на комуникативно - речеви умения“ по български език в трети клас. Народната приказка „Колко са магаретата“ е интересна и се приема от децата с любопитство. 
Презентацията улеснява учениците в усвояването на едно от основните умения - писането на преразказ.
Темата е разработена съгласно учебното съдържание на учебник Български език за трети клас на издателство „Просвета“ с автори Румяна Танкова, Катя Чернева, Ваня Иванова.
Материалът може да се види тук.


Няма коментари:

Публикуване на коментар