петък, 18 ноември 2011 г.

Тайните на времето в историята

„Тайните на времето в историята“ е първия урок - упражнение в трети клас. Темата е особено важна, защото третира проблема за хронологията на събитията, материал достатъчно труден за възрастта на учениците.
Презентацията се опира на материала, представен в учебника по Човекът и обществото като са привнесени и някои нови елементи.
Интерес за децата представява играта на последния слайд „В кой век сте попаднали?“  


Няма коментари:

Публикуване на коментар