петък, 24 август 2012 г.

Електронен учебник по история и цивилизация за 6 класРаздел „Българско възраждане“
1. Българите навлизат в Новото време
2. Стопански промени през XVIII - XIX век
3. Светът на възрожденските българи
4. Първите будители
5. Новото българско училище
6. Българската възрожденска култура
7. Движение за независима българска църква
8. Борбите на българите през първата половина на XIX век
9. Българската освободителна революция (1856 – 1868)
10. Българската освободителна революция (1869 – 1873)
11. Априлското въстание 1876
12. Освобождението
Раздел „България от Освобождението до средата на ХХ век“
Политическо развитие от Освобождението до средата на ХХ век
1. Възстановяване на българската държава
2. Първи стъпки на българската демокрация
3. Българският национален въпрос
4. Българите извън пределите на свободната държава
5. Илинденско – Преображенско въстание
6. Българската следосвобожденска демокрация
7. Съединението
8. България по пътя на модернизацията
9. Войни за национално обединение
10. Политически живот (1918 – 1925)
11. България през периода 1926 – 1939  година
12. България и неспокойният европейски мир
13. България в годините на Втората световна война

Стопанско и обществено развитие на България от Освобождението до средата на ХХ век
1. Всеобщ напредък в началото на ХХ век 
2. Стопански промени и модерни производствени технологии
3. Духовни процеси в следосвобожденското общество. Българинът на прага на ХХ век
4. Всекидневният живот
5. Българското общество през военните години
6. Променящият се свят на българина след Първата световна война
7. Културни търсения след Първата световна война

Раздел „България през втората половина на ХХ век“
1. Политическо и обществено развитие на България през втората половина на ХХ век
2. Стопанско развитие на България през втората половина на ХХ век
3. Българската култура през втората половина на ХХ век

Няма коментари:

Публикуване на коментар