понеделник, 25 октомври 2010 г.

Релеф на България

Презентацията е насочена към ученици в 
гимназиална степен на обучение и има за 
цел да подпомогне усвояването на някои 
по-сложни моменти от учебния материал.


Няма коментари:

Публикуване на коментар