петък, 19 ноември 2010 г.

Създаване и укрепване на българската държава

Презентацията представя онзи исторически период, през който се създава и укрепва българската държава на Долни Дунав. Поставено е началото на рубриката „Велики българи“, която има цел запознаване на учениците с живота и делото на видните личности от нашата история. Обърнато е специално внимание на управлението на кан Тервел - Спасителя на Европа в съответствие с историческата съдба на държавата, в която живеят децата, изучаващи учебния материал с помощта на тази презентация.

Няма коментари:

Публикуване на коментар