четвъртък, 2 декември 2010 г.

Географията - древна и съвременна наука
Материалът представя предмета, структурата и етапите в развитието на 
географската наука от древността до наши дни.
Тук може да се види цялата презентация.

Няма коментари:

Публикуване на коментар