сряда, 28 септември 2016 г.

Трета работна среща на български учители в чужбинаНачалото* на всяка една нова учебна година е изпълнена с въпросителни за учителите и учениците, но началото на настоящата година е белязано с много повече неизвестни от когато и да било. Проблемите, свързани с прилагането на новия образователен закон (в който българските училища в чужбина така и не намериха достойно място), внедряването на нови учебни програми в първи и в пети клас, въвеждането на нов предмет в пети клас, за който липсват учебници и помагала, довежда до обясними притеснения.Едновременно с това броят на българските неделни училища по света расте непрестанно. Специфичните характеристики на училищата зад граница определят и особеностите на педагогическите методи и подходи в работата им. Всеки наш обучителен  център в чужбина търси начини за максимално реализиране на образователните и възпитателните цели, произтичащи от мисията на тези школá – съхраняване на българското  самосъзнание у децата и учениците, които произхождат от български семейства, но са родени и  живеят в инородна среда.
Всяка една нова учебна година е ново предивикателство за българския учител. Но  когато той е част педагогическия екип на  неделно школо, за него предизвикателство е всеки учебен час.
Този, който се изправя всяка седмица пред учениците и родителите е учителят. Той трябва да е не само вещ в педагогическата наука и да е прекрасно подготвен по преподавания от него предмет. Българският учител в чужбина е първопроходец в обучението на деца, растящи в чужда езикова и културна среда. Върху неговите плещи лежи голямата отговорност да обучава и възпитава българчета в чужбина в българщина.
И понеже е знайно, че за тези училища „Бог – високо, цар – далеко“, отново повикахме Неволята, за да се постараем да дадем отговори на основни и наболели въпроси, да потърсим решение на важни проблеми.
На 18 септември екипът на Българско неделно училище „Свети Седмочисленици“ Тарагона – Реус в Испания беше домакин  за трети път работна среща на учители в български училища зад граница.  Темата на срещата беше „Организация и дейност на българските неделни училища в чужбина – тенденции и проблеми“.
Форумът  се фокусира върху няколко основни момента: новите учебни програми в V клас по български език и литература, история и цивилизации и география и икономика;  интерактивните методи и неделното училище и прилагането на ИКТ в учебния процес; споделяне на добри практики  в обучението и представяне на образователни платформи и сайтове. Обърна се сериозно внимание и на някои проблемни теми, отнасящи се до организацията и управлението на неделните школá.
Тренингът, с който се постави началото на срещата   целеше да насочи участниците към  бъдещето   на        българското образование и на мястото в него  на неделните училища. Облякохме образованието  в такива дрехи, каквито смятаме, че нáй му прилягат и го представихме   такова, каквото искаме и  трябва да бъде – модерно, отворено към новите постижения на науката и технологиите, обърнато към проблемите на децата и семействата, полагащо грижа за всяко едно дете и още, и още ...
В работната среща взеха участие преподаватели и ръководители на училища от Тарагона (Реус), Барселона, Мадрид и Сеговия и представители на българската общност в Лерида.
Темите на изнесените доклади и информации са актуални и предизвикаха интереса на присъстващите. Ценна част от форума беше обсъждането на самите доклади, търсенето на нови решения на старите и до болка познати проблеми. Разработките  се презентираха съответно от:
  • Алтернативни методи на ограмотяване – Таня Търкаланова, БНУ  „Св. Седмочисленици“ Тарагона – Реус
  • Интерактивните игри – начин за обогатяване на речниковия запас на учениците от българските неделни училища в чужбина – Димитрина Симеонова, БНУ  „Св. Седмочисленици“ Тарагона – Реус
  • Особености при преподаването на български език на българчета в условията на чуждоезикова среда – Геновева Игнатова, БНУ „Св. св. Кирил и Методий“ Барселона
  • Интерактивните методи и неделното училище – Илиана Илиева-Дъбова, БНУ  „Св. Седмочисленици“ Тарагона – Реус, БНУ „Св. св. Кирил и Методий“ Барселона
  • Използване на информационните и комуникационни технологии в учебния процес в българското неделно училище. Програми и платформи – Илиана Илиева-Дъбова, БНУ  „Св. Седмочисленици“ Тарагона – Реус, БНУ „Св. св. Кирил и Методий“ Барселона

Специално внимание се отдели на платформата Уча.се, която по атрактивен и забавен начин представя чрез видео клипове учебния  материал.  Децата харесват този нетрадионен и разчупен начин на представяне на учебната информация. Много ценни са и предложените упражнения, които помагат да се затвърди наученото. Предоставените от авторите на Уча.се три клипа (поздравление към участниците в Третата работна среща на учители в български училища зад граница, презентация на платформата  от нейния  автор и споделяне на мнение и професионален опит на г-жа Илиева, начален учител) предизвикаха  не само интерес, но и провокираха присъстващите да пожелаят да включат уроците от Уча. се в преподавателската си дейност.
БНУ „Св. Седмочисленици“, което прилага платформата, вече е обявено за едно от иновативните училища на България. Това е и неделното школо, което от шест годни използва и българския софтуерен  продукт Енвижън                       - друг ценен помощник в работата на неделното училище.
Кликнете върху изображението, за да разгледате презентацията.
Кликнете върху изображението, за да разгледате презентацията.* Материалът е публикуван и в страницата на ДАБЧ и в брой 565 на  вестник „Нова дума“.

Няма коментари:

Публикуване на коментар