вторник, 17 януари 2017 г.

Тренировъчни тестове по география и икономика за 5 клас

Географско положение, граници и големина на България

Test creado con GoConqr por Iliana Ilieva-Dabova

Релеф на България


Климат и води на България


Няма коментари:

Публикуване на коментар