сряда, 24 април 2013 г.

Резерват „Вълчи дол “ в Източни Родопи


Клипчето представя 
един от най - малко известните резервати в България – „Вълчи дол“. Голямо е разнообразието на птици, обитващи резервата: белоглав лешояд, египетски лешояд, черен 
щъркел, скален орел, коприварче, скален дрозд, керкенез, белоопашат мишелов и др.


Няма коментари:

Публикуване на коментар