събота, 3 май 2014 г.

Игра „Торбичката на Йоги“


Играта „Торбичката на Йоги“ е подходяща  за всички български  ученици – както в неделните училища в чужбина, така и в  България. Тя провокира интереса на децата към българската история и същевременно възпитава в дух на взаимопомощ и сътрудничество. 
В началото на играта учителят показва торбичката, която  Йоги е  изпратила на децата. 
Йоги е хитричко, симпатично, щедро и любознателно коте, което провокира интерес към българската история, география и култура.  
Учителят обяснява как е изработена тази автентична торбичка, разказва за какво е служела тя.  
В торбичката Йоги е поставила разноцветни свитъци. На всеки един е записано име на важна историческа личност. Децата трябва да се разпределят в екипи и да определят лидера, говорителя и търсачите в отбора. Ако преценят, че е необходимо, може да излъчат повече от един говорител.  След като са изтеглени свитъците и екипните роли – разпределени, започва събирането на информация. За целта учителят трябва да подготви предварително енциклопедии, папки с материали, може да осигури достъп до класния компютър и пр. Добре е да се използват и учебниците и учебните  атласи. 
Всеки екип представя „своята“ историческа личност и отговоря на зададени от останалите команди въпроси.
Играта може да се използва успешно както при уроци за упражнения, така и при преговорни уроци. Може да се прилага в работата и по човекът и обществото, и по история и цивилизация (всички деца обичат да играят).
Необходими материали:  Автентична торбичка, цветна хартия, папки с ученби материали, енциклопедии, компютър (при липса на интернет връзка е добре да са предварително комплектовани файлове с подходящи материали), исторически карти, учебник, атлас. 
Тази игра не само подпомага затвърдяването на знания и попълването на пропуски, но и развива умението за извличане  на информация от различни източници – умение, което ще е потребно на децата и тогава, когато вече няма да са наши ученици.

Няма коментари:

Публикуване на коментар