четвъртък, 31 декември 2015 г.

Добре дошла, 2016 годино!


С тихи стъпки Старата година си отива. Изпращаме я с благодарност и задоволство ... и малко тъга – отронил се е още един лист от дървото на живота ни ...
Само след няколко часа на прага ни ще застане Новата година. 
Ще я посрещнем с надежда за мир, за здраве и благополучие. С вяра, че тя ще бъде по-спорна, по-успешна и по-честита от 2015.
Добре дошла, 2016 годино!

2 коментара: