понеделник, 13 октомври 2014 г.

Работна среща на тема „Използване на информационните и комуникационни технологии в работата на българските училища в чужбина“
Втората работна среща на български учители в чужбина се състоя на 20 септември в сградата на българско неделно училища „Свети Седмочисленици“  в Реус (Тарагона). Срещата мина чудесно, обмениха се идеи и мнения, научиха се нови неща, спечелихме още едно училище за семейството на Енвижън... 

Предлагам стията, представена в рубриката „Светоглед“ на  интернет радио „Татковина“ и изпратена  на Държавната агенция на българите в чужбина за събитието (най - „тежкото“ нещо за мен в една кампания не е упорития труд по планирането и подготовката, напрежението при провеждането на събитието, а ...неговото описване... е, най – сетне  – почти три седмици след осъществяването на срещата, материала е готов).


Втора работна среща на български учители в чужбина на тема
 „Използване на информационните и комуникационни технологии в работата на българските училища в чужбина“

Съвремието ни е белязано от динамичното развитие на технологиите във всички сфери на живота. Педагогиката не остава в страни от тези интензивни процеси. За да се повиши и задържи интересът към работата в  неделните училища,  да се покачи интензитетът на възприемане и разбиране на учебния материал има различни пътища и средства. Едни от най – а резултатните са  свързани с прилагането  на информационните и комуникационни технологии в ежеседмичната дейност на неделните училища.
Досегашният  опит показва, че е много трудно да се организира и проведе традиционното и добре познато обучение за повишаване на квалификацията на учителите. В чужбина сме изправени пред по-различни обстоятелства и предизвикателствата пред педагозите се  различават твърде много от тези, с които се сблъскват учителите в България. Зад граница всеки преподавател сам търси начини за справяне с обучителните проблеми и с всякакви други трудности, с които се срещаме в работата си с децата и родителите.
Водени от тези съображения и идеята, че е необходимо споделяне на натрупания професионален опит,  за втора поредна година екипът на Българско неделно училище „Св. Седмочисленици“ Тарагона, Испания, организира работна среща на български учители. Темата „„Използване на информационните и комуникационни технологии в работата на българските училища в чужбина“ е актуална и интересна. В срещата взеха участие учители от БНУ „Св. Св. Кирил и Методий“  Барселона и училище „Родолюбие“ Валенсия.
Програмата включваше няколо основни момента, върху които съсредоточихме вниманието си на 20 септември, деня на провеждане на работната среща.
Първата тема „Някои проложения на Paint и  Word за създаване на комбинирани документи“ беше успешно съчетана с практическо прилагане на представената информация от госпожа Таня Търкаланова и бяха създадени интересни документи от всеки присъстващ учител.
Втората тема „Идеи за използване на анимациите в PowerPoint за създаване на динамични презентации“ разгледа използването на различните видове анимации, както и варианти на  тяхното прилагане в работата на учителя. И при тази тема се приложи на  практика  споделеният опит. Демонстрациите на използване на вградени файлове  – видео и аудио – показаха големите възможности при използване на  програмата в  дейността на учителите.
Clas Dodjo е една интересна платформа за управление на класове – тема твърде наболяла и в неделните училища. Clas Dodjo не само регистрира поведението на учениците и тяхното представяне в работната им среда, но и провокира активната позиция на родителите и на смите деца. Благодарим на господин Стефан Стефанов, пионер в използването на платформата в България и един от основните нейни преводачи на български език, за любезното съдействие, което оказа на екипа на БНУ „Св. Седмочисленици“ при подготовката на работната среща в частта, отнасяща се за Clas Dodjo. Платформата има голям потенциал и е добре той да се използва активно в неделните училища, за да се прилагат механизмите на всестранното въздействие върху поведението на учениците в най–широк смисъл. Платформата се прилага в училището в Тарагона от месец март.
Без съмнение най – интересната част от срещата беше последната тема. Тя включваше презентаци на българския софтуерен продукт  Envision, създаден специално за целите на началното образование и демонстрация на програмата. БНУ   „Св. Седмочисленици“ работи вече три години с „многото мишки“. Децата определят програмата с думите: “Много яко!“. Програмата се използва всеки учебен ден по всички предмети – български език и литература, човекът и обществото, история и цивилизация, география и икономика. Особено подходяща е за училищата, в които съществуват смесени паралелки.
Всички учители влязоха в ролята на ученици и с мишка в ръка отговаряха на въпроси и решаваха поставени задачи. Envision спечели още почитатели, а учениците от Барселона се присъединяват към семейството на чудесния български образователен  софтуер.
Споделените мнения, технологии на работа и ведрата работна атмосфера оставиха у всички участници в срещата много добри впечатления. Обменихме идеи, търсихме начини за справяне с проблемите, които стоят пред всяко едно неделно училище.
Без съмнение, такъв род срещи са много полезни. Те трябва да се осъществяват по-често, защото ползите от тях са големи. Разбира се, може да се търси и друг формат на работа, но важното е да се развиваме, да не преставаме да търсим нови методи и да ги прилагаме в работата си. Защото българските ученици в чужбина го заслужват.


Няма коментари:

Публикуване на коментар