четвъртък, 29 октомври 2015 г.

Lapbook Athena /Лапбук Атина


В лапбука е събрана  пълна информация за богинята на мъдростта, занаятите и  справедливата война Атина.
Използвани са много илюстрации от древногръцки вази, които доближават децата до  епохата.Представени са атрибутите на Атина – с разказ и изображение на постоянната спътница на Зевсовата дъщеря крилатата богиня на победата  Нике. Забавна задача е посветена на същата тема: сред характерните  принадлежности на всички богове децата трябва да открият тези, които са свързани с Атина – щита с главата на горгоната Медуза, совата и маслиновото дърво.
Под изображението на богинята е поставена метална пластина, а атрубитите са принтирани на магнитна хартия и така могат да се закрепват за протегнатата ръка на Атина.
На раждането на богинята също са посветени два сектора в информационната папка – рисунка от древногръцка ваза и специално изработена книжка с подробен разказ за необикновеното събитие.
Върху сгънати квардатни отрязъци са записани част от имената, с който е била назовавана богинята: Съветница, Плячконосна, Неукротима, Бранителка и пр.
За всеки ученик е предвидена кръстословица. След правилното ѝ решаване в защрихованите полета се образува едно от имената на Атина – Партенос.
Набор от илюстрации с героите, на които богинята помага в битки и в трудни моменти, сгънат като хармоника помага на учениците по-лесно да свържат различните митове: за Херакъл, Персей, Одисей, Язон и т.н. На гърба на всяка картина е записано името на героя, за да се ориентират децата по-лесно. 
 Специално внимание е обърнато на две легенди:
* Спорът между Атина и Посейдон за покровителството над прекрасния град Атина и прилежащата му област;
* Състезанието между Атина и Арахна и последвалото наказание на тъкачката. 

Всеки ученик получава задача да изготви информационна папка за един от древногръцките богове.
Гръцката митология е любима тема на учениците от всички класове. Много подходящо е да се задълбочат знанията на децата чрез осъществяване на учебен проект. В предишни години сме изработвали постери, попълване на лино дъска, книжка с рисунки и текст. 
Надявам се изработването на лапбук също да е интересно и полезно за децата. Съдейки по предварителните реакции успехът ще е сигурен.

Няма коментари:

Публикуване на коментар